ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฌาปนสถาน สำนักสงฆ์ชอนผึ้ง ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

 wimuttisuk    19 เม.ย. 2554

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฌาปนสถาน สำนักสงฆ์ชอนผึ้ง ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

เนื่องด้วย สำนักสงฆ์ชอนผึ้ง หมู่ที่ ๕ ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี กำลังก่อสร้างฌาปนสถาน ยังขาดจตุปัจจัยจำนวนมาก ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฌาปนสถาน ให้แล้วเสร็จในกาลครั้งนี้ด้วย

งบประมาณในการก่อสร้าง

๗๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายไปแล้ว ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ยังขาด ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ร่วมบริจาคได้

ธนาคารกสิกรไทย สาขาหนองม่วง ชื่อบัญชี พระปราโมทย์ น้อยไม้

เลขที่บัญชี 180 - 2 -55667-1
หรือ ธนาคารออมสิน บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก สาขาหนองม่วง
ชื่อผู้ฝาก สำนักสงฆ์ชอนผึ่ง
เลขที่บัญชี 020027202181

สอบถามรายละเอียดได้ที่
พระปราโมทย์ สีตจิตโต (น้อยไม้ ) ประธานสงฆ์ สำนักสงฆ์ชอนผึ้ง โทร 084-7027-105

นายสุรชัย โพธิ์หิรัญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 โทร 089-9052-905
นายวินัย จำปางาม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โทร 081-3651-965
นายมาช่วย ตุ้มสุข มัคฑายกวัด โทร 087-0227-048
นายสมพร เชื้อบัญฑิต มัคฑายกวัด โทร 082-2343-446
รูป ,แบบ ,ฌาปนสถานที่จะสร้าง
การสร้างเมรุสำนักสงฆ์ชอนผึ้งนี้ ได้ทำสัญญาต้องจ่ายเป็นงวด จำนวน 3 งวด และได้จ่ายแล้ว 1 งวด
งวดที่ 1 200,000 บาท จ่ายแล้ว
งวดที่ 2 300,000 บาท
งวดที่ 3 200,000 บาท
และการสร้าง ทางช่างผู้รับเหมา ก็กำหนดว่า แต่ละงวดต้องสร้างให้ได้ตามที่กำหนดในแต่ละงวดไป

จึงขอผู้ใจบุญร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างฌาปนสถาน
สำนักสงฆ์ชอนผึ้ง ตำบลชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ให้แล้วเสร็จด้วย
ยอดที่ได้ 6,877.01 บาท 19/04/11
ยังขาด ที่ต้องจ่ายในงวดที่ 2
293,122.99 บาทรายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฌาปนสถาน (เมรุ)
บัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี พระปราโมทย์ น้อยไม้
1.07/03/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 100 บาท
2. 07/03/11 คุณpinkpink ร่วมบริจาค 540 บาท
3. 07/03/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 100 บาท
4. 07/03/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 200 บาท
5.12/03/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 100 บาท
6.14/03/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 500 บาท
7.22/03/11 คุณthepprasith ร่วมบริจาค 100 บาท
8.30/03/11 คุณdnpo16 ร่วมบริจาค 100 บาท
9.30/03/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 10 บาท
10.31/03/11 คุณระพีพร ชำนาญชัยศรี คุณดรุณรัตน์ สถิตย์วัฒน์ aramboy007 ร่วมบริจาค100 บาท
11.31/03/11 คุณ rehacked ร่วมบริจาค 50 บาท ป้าวันดี 50 บาท รวม 100 บาท
12.31/03/11 คุณ suppysuppy ร่วมบริจาค 10 บาท
13.01/04/11 คุณ JitKrajang ร่วมบริจาค 300 บาท
14.01/04/11 คุณ Pampai ร่วมบริจาค 500 บาท
15.01/04/11 คุณ wat_chira ร่วมบริจาค 100 บาท
16.01/04/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 100 บาท
17.02/04/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 39 บาท
18.02/04/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 50 บาท
19.03/04/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 100 บาท
20.03/04/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 100 บาท
21.03/04/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 400 บาท
22.04/04/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 300 บาท
23.04/04/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 500 บาท
24.05/04/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 100 บาท
25.05/04/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 100 บาท
26.05/04/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 80 บาท
27.06/04/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 100 บาท
28.06/04/11 คุณ @ณัฐพงศ์ ร่วมบริจาค 50 บาท
29.07/04/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 250 บาท
30.08/04/11 คุณsevennice ร่วมบริจาค 100 บาท
31.08/04/11 คุณ Namoputtaya ร่วมบริจาค 300 บาท
32.08/04/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 200 บาท
33.10/04/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 150 บาท
34.12/04/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 50 บาท
35.12/04/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 180 บาท
36.12/04/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 50 บาท
37.19/04/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 60 บาท
39.19/04/11 คุณ bluebaby2 ร่วมบริจาค 100 บาท
30.21/04/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 175 บาท
31.23/04/11 คุณJuvennile ร่วมบริจาค 100 บาท

รวม 6,694 บาท 23 เมษายน 2554

รายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฌาปนสถาน (เมรุ)
บัญชีธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี สำนักสงฆ์ชอนผึ้ง
1.21/03/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 50 บาท
2.25/03/54 คุณเทวานิน ร่วมบริจาค 200 บาท
3.07/04/54 คุณ Lek2010 ร่วมบริจาค 45 บาท
4.05/04/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 100 บาท
5.07/04/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 45 บาท

รวมผู้บริจาคทั้งหมด 7,152.01 บาท วันที่ 23 เมษายน 2554


การสร้างเมรุสำนักสงฆ์ชอนผึ้งนี้ ได้ทำสัญญาต้องจ่ายเป็นงวด จำนวน 3 งวด และได้จ่ายแล้ว 1 งวด
งวดที่ 1 200,000 บาท จ่ายแล้ว
งวดที่ 2 300,000 บาท
งวดที่ 3 200,000 บาท
และการสร้าง ทางช่างผู้รับเหมา ก็กำหนดว่า แต่ละงวดต้องสร้างให้ได้ตามที่กำหนดในแต่ละงวดไป

จึงขอผู้ใจบุญร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างฌาปนสถาน
สำนักสงฆ์ชอนผึ้ง ตำบลชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ให้แล้วเสร็จด้วย
ยอดที่ได้ 7,152.01 บาท 23/04/11
ยังขาด ที่ต้องจ่ายในงวดที่ 2
285,970.98 บาทคุณMckaforce คุณปวีณา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฌาปนสถาน จำนวน 500 บาท

ขอ อนุโมทนาบุญกับคุณMckaforce ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างฌาปนสถาน(เมรุ) ให้สำนักสงฆ์ชอนผึ้งแห่งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัย และด้วยบุญกุศลที่ได้ปฏิบัติมา ขอแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร ญาติทั้งหลาย เทวดาที่ปกปักรักษาคุณMckaforce คุณปวีนาและชาวเว็บสุขใจทุกท่าน จงได้ส่วนบุญนี้ที่ได้ทำ ขอให้สมหวังปรารถนา ดังคำอธิฐานทุกประการจนกว่าเข้าถึงซึ่งพระนิพพานเทอญ

http://www.sookjai.com/index.php?topic=19023.0อ้างอิง โดย waterlily เมื่อ 29.04.2011 09:25
ร่วมทำบุญสร้างฌาปนสถาน สำนักสงฆ์ชอนผึ้ง ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี จำนวน 200 บาท โอนแล้ววันนี้ เวลา 9.24 น.

หมายเลขอ้างอิง TRTR110429652939


ขออนุโมทนาบุญกับคุณ waterlily ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฌาปนสถาน สำนักสงฆ์ชอนผึ้งแห่งนี้ ด้วยอำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัย ดลบันดาลให้สมความมุ่งมาดปราถนาทุกประการ จนกว่าเข้าถึงซึ่งพระนิพพานด้วยเทอญเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2554 ได้มีคณะผ้าป่า ของ หลวงพ่อมนตรี ศรีสนอง
อาจารย์ปุญฉลอง เจริญกิจ คุณกาญจนา ,พรพิมล ศรีสนอง คุณวิเชียร นามา และคณะ
ได้มาทอด ณ สำนักสงฆ์ชอนผึ้ง
ได้ปัจจัยทั้งหมด 43,987 บาท
ไว้จ่ายค่าช่างสร้างเมรุ 20,000 บาท
คณะคุณโยมบ้านพุน้อย ร่วมบริจาค 13,500
หักทำห้องน้ำ ต่อเติมกุฏิ 23,000 บาท ไว้ค่าน้ำ ค่าไฟ 987 บาท

อ้างอิง โดย โอศรี เมื่อ 06.05.2011 10:03

โอนแล้วครับ
รายละเอียด วันที่ 060511 เวลา 0929 Locat2492 Seq8607
To A/C KBNK 1802556671
200 บาทครับ

ขออนุโมทนาบุญกับคุณโอศรี ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฌาปนสถาน ให้สำนักสงฆ์ชอนผึ้ง ขอให้คุณโอศรี สมความปราถนาดังคำอธิฐานจนกว่าเข้าถึงซึ่งพระนิพพานด้วยเทอญรายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฌาปนสถาน

32.26/04/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 20 บาท
33.27/04/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 100 บาท
34.27/04/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 120 บาท
35.28/04/11 คุณMckaforce ร่วมบริจาค 500 บาท
36.29/04/11 คุณwaterlily ร่วมบริจาค 200 บาท
37.29/04/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 80 บาท
38.02/05/11 คุณwilliams ร่วมบริจาค 200 บาท
39.02/05/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 1,800 บาท
40.03/05/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 100 บาท
41.06/05/11 คุณโอศรี ร่วมบริจาค 200 บาท
42.06/05/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 127 บาท
43.07/05/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 300 บาท
44.07/05/11 คุณสุรีรัตน์ พจน์วิเศษmrs.booker ร่วมสร้างเมรุ 1,000 บาท ห้องน้ำ 500 บาท


รายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฌาปนสถาน (เมรุ)
บัญชีธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี สำนักสงฆ์ชอนผึ้ง
1.21/03/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 50 บาท
2.25/03/54 คุณเทวานิน ร่วมบริจาค 200 บาท
3.07/04/54 คุณ Lek2010 ร่วมบริจาค 45 บาท
4.02/05/54 คุณcParkร่วมบริจาค 200 บาท
4.04/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 200 บาท
5.06/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 80 บาท
ผิดพราดประการใดก็ขออภัยด้วย เพราะบัญชีข้างล่างนี้ใช้บอกบุญสร้างห้องน้ำ

คุณชนะ มาลีวัตร 20 บาท พร้อม ซีดีธรรมะ 1 แผ่น

รวมผู้บริจาคในเว็บ 12,236 บาท วันที่ 11 พ.ค. 2554

ผ้าป่าวันที่ 1 พ.ค. 20,000
คณะคุณโยมบ้านพุน้อย ร่วมบริจาค 11,500 แก้ไขข้อผิดพราด ที่บอกไว้ 13,500 บาท

รวมยอดที่ได้ทั้งหมด 43,736 บาท
ยอดที่ต้องจ่ายในงวดที่ 2 300,000บาท
เหลือ 256,264 บาท วันที่ 11 พ.ค. 2554
รูปความคืบหน้าล่าสุด

ทางช่างเขาไม่ได้มาทำทุกวัน จึงทำให้ความคืบหน้านั้นช้าลงไปด้วย และทางวัดยังไม่มีเงินก้อนพอที่จะจ่ายในงวดต่อไป


ลพบุรี

ร่วมทำบุญ 200 บาทค่ะ
กสิกรไทย (K-Cyber Banking) วันที่ 13/05/54 เวล ...
MeawZilla โพสต์เมื่อ 13-5-2011 00:03ขออนุโมทนาบุญกับคุณธัญญนันท์ - ชัชวิช แสงสวัสดิ์ MeawZilla ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฌาปนาถาน เมรุ ให้สำนักสงฆ์ชอนผึ้งแห่งนี้ ด้วยบุญกุศลที่ได้ทำ จงสำเร็จดังคำอธิฐาน จนกว่าเข้าถึงชึ่งพระนิพพานด้วยเทอญ


45.12/05/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 360 บาท
46.13/05/11 คุณธัญญนันท์ - ชัชวิช แสงสวัสดิ์ MeawZilla ร่วมบริจาค 200 บาท
47.16/05/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 150 บาท
48.17/05/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 100 บาท
49.18/05/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 100 บาท

รายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฌาปนสถาน (เมรุ)
บัญชีธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี สำนักสงฆ์ชอนผึ้ง
1.21/03/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 50 บาท
2.25/03/54 คุณเทวานิน ร่วมบริจาค 200 บาท
3.07/04/54 คุณ Lek2010 ร่วมบริจาค 45 บาท
4.02/05/54 คุณcPark ร่วมบริจาค 200 บาท
4.04/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 200 บาท
5.06/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 80 บาท
ผิดพราดประการใดก็ขออภัยด้วย เพราะบัญชีข้างล่างนี้ใช้บอกบุญสร้างห้องน้ำ

คุณชนะ มาลีวัตร 20 บาท พร้อม ซีดีธรรมะ 1 แผ่น
รวมผู้บริจาคในเว็บ 13,146 บาท วันที่ 18 พ.ค. 2554
ผ้าป่าวันที่ 1 พ.ค.2554 20,000 บาท
คณะคุณโยมบ้านพุน้อย ร่วมบริจาค 11,500
รวมยอดที่ได้ทั้งหมด 44,646 บาท
ยอดที่ต้องจ่ายในงวดที่ 2 300,000 บาท
เหลือ 255,354 บาท วันที่ 18 พ.ค. 255450.24/05/11 คุณต้นหลิว ร่วมบริจาค 200 บาท
51.27/05/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 100 บาท
52.28/05/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 100 บาท
53.01/06/11 คุณ ข้าวเหนียวนึ่ง กองบุญคณะศิษย์คนเมืองบัว ร่วมบริจาค 300 บาท
54.05/06/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 5,000 บาท
55.06/06/11 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 300 บาท


รายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฌาปนสถาน (เมรุ)
บัญชีธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี สำนักสงฆ์ชอนผึ้ง
1.21/03/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 50 บาท
2.25/03/54 คุณเทวานิน ร่วมบริจาค 200 บาท
3.07/04/54 คุณ Lek2010 ร่วมบริจาค 45 บาท
4.02/05/54 คุณcPark ร่วมบริจาค 200 บาท
4.04/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 200 บาท
5.06/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 80 บาท
6.30/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 300 บาท
7.30/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 300 บาท
8.04/06/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 50 บาท
คุณชนะ มาลีวัตร 20 บาท พร้อม ซีดีธรรมะ 1 แผ่น

รวมผู้บริจาคในเว็บ 19,062 บาท วันที่ 11 มิถุนายน. 2554
ผ้าป่าวันที่ 1 พ.ค.2554 20,000 บาท
คณะคุณโยมบ้านพุน้อย ร่วมบริจาค 11,500

รวมยอดที่ได้ทั้งหมด 50,562 บาท
ยอดที่ต้องจ่ายในงวดที่ 2 300,000 บาท
เหลือที่ต้องจ่ายในงวดที่ 2 249,438 บาท วันที่ 11 มิถุนายน. 2554รูปความคืบหน้าล่าสุด วันที่ 11 มิ.ย. 2554

[img] http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1518310&stc=1&d=1307785859[/img]

รูปความคืบหน้าล่าสุด


  3,265 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย