กรรมตามสนอง ของผู้ใคร่ในกามคุณ


ผู้ที่มักมากในกามคุณ ก็ย่อมดิ้นรนค้นหา โดยเฉพาะวัยรุ่นกำลัง ใฝ่หาในความรัก ดูสื่ออนาจาร ผมเองก็เคยผ่านเรื่องนั้นมาแล้ว และก็ประสบเคราะห์กรรม ด้วยการเป็นซีสต์ที่ผ่ามือด้านขวา เหตุการที่ชอบ สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง และเป็นโรคอีกอื่นๆ มากมาย สาธุชนผู้ปฏิบัติศีลธรรมอันดีงาม ท่านพินิจพิจารณาแล้วว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำ การผิดประเวณีเป็นยอดแห่งความชั่วทั้งปวง คนที่ลุ่มหลงกามารมณ์เป็นผู้ประกอบความชั่วในเบื้องแรก ฉะนั้นควรละเว้นให้ได้ กามราคะเป็นไฟเผาผลาญสุขภาพ เหตุใดคนเราจึงต้องมาลุ่มหลงความไม่เที่ยง หาความงามของสตรีมาละเมิดและทำความชั่ว คนเราตายเพราะสตรีก็มีมากมาย ในที่สุด กามารมณ์ทำให้คู่ครองไม่อาจไปได้รอดฝั่ง นั่นละรูปคือความว่างเปล่า หากมีใครไม่ลุ่มหลงรูปของสตรีก็จะรักษาสุขภาพของตนให้แข็งแรง ฝึกฝนจนเป็นกายพุทธะ หมื่นกัปไม่บุบสลาย หากยังมีชีวิตยืนนานและมีความสดใสของรูปแท้ จึงรู้ได้ว่าความว่างก็คือรูปเช่นนี้จึงจะได้รูปที่สุขสบายท่ามกลางขันธ์ 5 เคราะห์ภัยก็ฉุดช่วยได้เอย   

ที่มา : โทษของการดูสื่อลามก Copyมาบางตอน

5,117


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย