ขอเชิญร่วมบุญบูรณะโบสถ์วัดไชยสถาน ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย กองล่ะ29บาท

 socoman    23 เม.ย. 2565

ขอเชิญร่วมบุญบูรณะโบสถ์วัดไชยสถาน ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย กองล่ะ29บาท

#บูรณะอุโบสถวิหารเก่าแก่
วัดไชยสถาน (ป่าก๋อย) วัดเก่าแก่เชียงแสน
ขอเชิญร่วมบูรณะอุโบสถ ถวายวัดไชยสถาน (ป่าก๋อย) วัดเก่าแก่ของอำเภอเชียงแสน เพื่อไว้เป็นที่ประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุ สามเณร ในอาราม และคณะสงฆ์ในอำเภอเชียงแสน การสร้างอุโบสถถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ ใครทำย่อมพ้นทุกข์ ย่อมเจริญด้วยอำนาจ และเพิ่มวาสนา สร้างบุญ สร้างกุศล สร้างความสุขให้กับตัวเอง
# วัดไชยสถาน บ้านป่าก๋อย ได้บูรณะอุโบสถ(วิหาร) ขณะนี้ได้ดำเนินบูรณะ
# เปลี่ยนหลังคาใหม่หมดเสริมโครงสร้างหลังคาให้แข็งแรง
# ช่อฟ้า ใบระกา ค้ำยัน ประตู หน้าต่าง ไปเปลี่ยนใหม่หมด ปั้นลายใหม่
# เปลี่ยนเพดาน ระบบไฟฟ้า สี ใหม่หมด
# วาดรูปประดับในอุโบสถทั้งหมด
@ โดยจะใช้งบประมาณในการบูรณะประมาณ 3,500,000 บาท(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
& จึงขอเป็นกระบอกเสียง เป็นสะพานบุญ บอกกล่าวมายังญาติโยม บอกบุญมายังญาติธรรม สายบุญทุกท่าน ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา เพื่อให้การบูรณะอุโบสถ ครั้งนี้สำเร็จประสงค์
#ร่วมบุญได้ที่
ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี กองทุนก่อสร้างและบูรณะวัดไชยสถาน
เลขที่บัญชี 124-5-54064-4
#ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา
#ติดต่อสอบถาม
พระสมุห์เรืองฤทธิ์ ญาณเมธี
093-136-5929
#อานิสงส์แห่งผลบุญ
1. ทำให้เกิดในครอบครัวที่ดีมีฐานะ เกิดในถิ่นที่ดี
2. ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ไม่ตกต่ำ เต็มไปด้วยวาสนา และมั่งมีด้วยโชคลาภ
3. ปรารถนาสิ่งใด ย่อมสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา
4. เป็นกุศลหนุนนำ ให้สู่สุคติโลกสวรรค์ และได้เข้าถึงพระนิพพาน ในที่สุด
#บุญด่วนบุญใหญ่ รีบทำปุ๊บปั๊บรับโชค https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,933 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย