ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรม แนวทางสติปัฏฐาน ๔ ณ มูลนิธิอาศรมมาตา วันเสาร์ที่ ๑๘ - วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดย อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง

 yajai  

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรม แนวทางสติปัฏฐาน ๔

ณ มูลนิธิอาศรมมาตา

๖๗ หมู่ ๗ ต. ภูหลวง อ. ปักธงชัย

จ. นครราชสีมา

ในวันเสาร์ที่ ๑๘ - วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

โดย อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง


• ประตูแห่งประโยชน์ (อัตถัสสทวารชาดก)

• "ศีลเกิดแต่เมตตา" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• "การฝึกสมาธิ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

• 11(26/01/64) 10.00 น. เรื่อง สติปัฏฐาน อริยาบถปัพพะ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย