ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนถมดินรอบเขื่อน และบูรณะเรือนกรรมฐาน ณ สำนักวิปัสสนามูลนิธิแนบมหานีรานนท์ วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 yajai    24 มิ.ย. 2560

 กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี 

 วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

  เวลา ๐๗.๓๐ น.  รถออกจากวัดธาตุทอง สุขุมวิท จำนวน ๑ คัน

 เวลา ๐๘.๐๐ น.  รถออกจากวัดบวรนิเวศวิหาร จำนวน ๒ คัน

 เวลา ๐๙.๐๐ น.  ประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมมูลนิธิ ฯ พระภิกษุสงฆ์กล่าวนำคำบูชาพระรัตนตรัย และเวียนเทียน

 เวลา ๐๙.๓๐ น.  พระภิกษุสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์

 เวลา ๑๐.๑๕ น.  ธรรมปฏิสันถาร โดยอาจารย์นิตยา ปรีชานุช

 เวลา ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพล

 เวลา ๑๑.๑๕ น.  รับประทานอาหารพร้อมกัน

 เวลา ๑๒.๐๐ น.  รายการธรรมะธัมโม โดย อาจารย์สุคนธ์ สุ่นศิริ

 เวลา ๑๓.๐๐ น.  ทอดผ้าป่าสามัคคี พระภิกษุกล่าวสัมโมทนียกถา

 เวลา ๑๔.๐๐ น.  เสร็จพิธีทอดผ้าป่า เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
  3,450 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย