ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและอุปถัมภ์งานปฏิบัติธรรม

 dham    6 มี.ค. 2554

วัดสันทราย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์เฉลิมพระเกียรติ ฯ ทุกปี ในวันที่ ๓ - ๗ เมษายน ของทุกปี
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจใฝ่ในธรรมร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ด้วย และพร้อมกันนี้ก็ขอเชิญร่วมให้การอุปถัมภ์งานปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ด้วย ตามรายการดังนี้
๑. อาหารมื้อเช้า (ข้าวต้มเจ) ๑,๕๐๐ บาท
๒. อาหารมื้อเพล (อาหารเจ) ๒,๕๐๐ บาท
๓. ปานะ ๕๐๐ บาท
๔. พิมพ์หนังสือสวดมนต์ เล่มละ ๕๐ บาท
หรือจะร่วมอุปถัมภ์งานปฏิบัติธรรมตามจิตศรัทธา
โดยสามารถร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาไชยปราการ ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี"กองทุนเพื่อการเผยแผ่ศีลธรรมวัดสันทราย" เลขบัญชี ๕๔๕-๐-๑๔๓๔๓-๕ สอบถามรายละเอียดที่..พระครูวรสุตเขต โทร. ๐๘๙-๘๕๒๓๔๙๘ E-mail .. Prasert372@hotmail.com
รวมกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม พ.ศ. 2553


ขออนุโมทากับคุณอารียา ตันตสุรฤกษ์ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหาร (เจ) ๑ มื้อ สาธุ อนุโมทามิ


ขออนุโมทากับคุณสุภาพ เจริญทรัพย์ ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพนำปานะ ๒ มื้อ สาธุ อนุโมทามิ


  3,484 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย