ขอเชิญผู้มีบุญใหญ่ร่วมสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่(หลวงพ่อทันใจ) วัดชุมพลมณีรัตน์

 wimuttisuk    11 พ.ค. 2554

ขอเชิญสาธุชนร่วมบุญ สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่(หลวงพ่อทันใจ) หน้าตัก ๕.๙๙ เมตร สูง ๗.๘๙ เมตร ระหว่างกลางสระน้ำ วัดชุมพลมณีรัตน์ (บ้านสุขสำราญ) ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้แล้วเสร็จในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ขอเชิญร่วมลงนามบัญชีผู้ร่วมอุปถัมภ์ สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ (หลวงพ่อทันใจ)ให้ได้ ๘๔,๐๐๐ รายชื่อ ระหว่างเดือน มิถุนายน – ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ประกอบกับทางวัดได้กำหนด จัดโครงการบรรพชา- อุปสมบท/เนกขัมมบารมี งานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ นี้ด้วย
กำหนดการ(สังเขป)
ขณะนี้ทางวัดกำลังสร้างบัลลังถ์พระพุทธรูป- เตรียมงานผูกพัทธสีมาและโครงการอุปสมบท ขอเชิญร่วมบุญอุปถัมภ์โครงการได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันที่ ๑ - ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เริ่มงานโครงการสร้างพระองค์ใหญ่
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (ขึ้น ๓ ค่ำเดือน ๘ )
เวลา ๐๘.๒๘ น. พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เทวดาที่รักษาแผ่นดิน
- เปิดรับบริจาคบูชาวัสดุ ส่วนประกอบต่างๆขององค์พระพุทธรูป เพื่อขึ้นรูปเป็นองค์พระ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔
วันที่ ๓ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๒๘ พิธีเสริมสิริมงคล โดย พระครูปัญญาวิเชียร


วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นพุทธบูชา
๒. เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๘๔ พรรษา
๓. เพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต วัดชุมพลมณีรัตน์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

งบประมาณการก่อสร้าง
๓๐๐,๐๐๐ บาท

ร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขากระสัง
ชื่อบัญชี วัดชุมพลมณีรัตน์
เลขที่บัญชี 324 -0-06962-8

สอบถามรายละเอียดได้ที่
พระครูบวรมณีรัตน์ (หลวงพ่อเลิศ ) พระอุปัชฌาย์ , เจ้าคณะตำบลกระสัง
โทร 081-8767-881
ท่านใดต้องการใบอนุโมทนาบัตร แจ้งได้ที่กระทู้ ,ข้อความ เว็บนี้ หรือ ทางท่านพระครูบวรมณีรัตน์


รูปพระครูบวรมณีรัตน์ ชี้จุดที่จะสร้าง

ท่านใดที่อยู่ใกล้ บุรีรัมย์ - สุรินทร์ ขอเชิญร่วมบวชพระ - เนกขัมมะ
และเที่ยวงาน ,ทำบุญงานผูกพัทธสีมาฝัังลูกนิมิต วัดชุมพลมณีรัตน์
ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม
2554
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง พระพุทธวิสุทธิมงคล(หลวงพ่อทันใจ) วัดชุมพลมณีรัตน์ บ้านสุขสำราญ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หน้าตัก ๖ เมตร สูง ๘ เมตร

งบประมาณการก่อสร้าง
๓๐๐,๐๐๐ บาท

ร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขากระสัง
ชื่อบัญชี วัดชุมพลมณีรัตน์
เลขที่บัญชี 324 -0 - 06962 - 8

สอบถามรายละเอียดได้ที่
พระครูบวรมณีรัตน์ (หลวงพ่อเลิศ ) พระอุปัชฌาย์ , เจ้าคณะตำบลกระสัง
โทร 081-8767-881


รายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธวิสุทธิมงคล(หลวงพ่อทันใจ)
1. 12/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 100 บาท
2. 12/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 100 บาท
3. 12/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 20 บาท
4. 14/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 100 บาท
5. 16/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 300 บาท
6. 16/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 300 บาท
7. 18/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 100 บาท
8. 18/05/54 คุณณิศศา ร่วมเป็นเจ้าภาพ 390 บาท

รวมผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1,410 บาท วันที่ 18 พ.ค. 2554การสร้างพระพุทธรูปจะได้บุญอย่างไร

พระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจัดเป็นปูชนียวัตถุสูงสุด ผู้สร้างพระพุทธรูปจะได้ประโยชน์ดังนี้

1. ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้างอันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็นตถาคตโพธิศรัทธา

2. เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็นทานบารมี

3. เมื่อขวนขวายติดตามตลอดงานจัดสร้างพระปฏิมาจัดเป็นกุศลส่วนเวยยาวัจจมัย

4. เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จบริบูรณ์ ได้เป็นที่ตั้งแห่งความตามอนุสรณ์ถึงพระพุทธคุณทั้งตนเองด้วย
ทั้งผู้อื่นด้วย กุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระพุทธปฏิมา

5. อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระปฏิมา ส่งผลให้ได้เกิดเป็นคนรูปงาม มีบุคลิกสง่าเป็นที่เคารพรักใคร่
ของประชาชน และมีอิสริยยศ, บริวาร, ทรัพย์สมบัติตลอดจนความสุขสถาพร ไม่เป็นโรควิกลวิการ

6. ปิดอบายภูมิ และส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันที ในสมัยกาลมรณะแล้ว หากมีอารมณ์ในกุศลกิจ
นั้นมาปรากฏให้จิตยึดก่อนจะจุติ

7. เป็นการส่งเสริมพุทธศิลป์ ให้เจริญแพร่หลายพุทธศิลปะนั้นในชนที่มีความเจริญทางสติปัญญา
เขายกย่องว่าเป็นศิลปะอันสุขุมประณีตละเอียดอ่อน เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติธรรม และปัญญา ธรรมบริสุทธิ์
อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูป
1. อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลาย ปวงภัยไม่มีคนคิดร้ายไม่สำเร็จ
3. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้วก็จะเลิกจองเวรจองกรรม
4. เหล่ายักษ์ผีรากษส งูพิษเสือร้าย ไม่อาจเป็นภัยอยู่ในที่ใดก็แคล้วคลาดจากภัย
5. จิตใจสงบ ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล รุ่งเรืองก้าวหน้าผู้คนนับถือ
6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏ ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน
7. คำกล่าวเป็นสัจจะ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา หนี้สินจะหมดไป
8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้เกิดเป็นชายเพื่อบวช
9. พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาล้ำเลิศ บุญกุศลเรืองรอง
10. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็นเป็นเนื้อนาบุญอย่างเอนกทุกชาติของ ผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้าปัญญาในธรรมแก่กล้าสามารถได้อภิญญาหก สำเร็จโพธิญาณ
รายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธวิสุทธิมงคล(หลวงพ่อทันใจ)
1. 12/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 100 บาท
2. 12/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 100 บาท
3. 12/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 20 บาท
4. 14/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 100 บาท
5. 16/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 300 บาท
6. 16/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 300 บาท
7. 18/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 100 บาท
8. 18/05/54 คุณณิศศา ร่วมเป็นเจ้าภาพ 390 บาท
9. 19/05/54 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 200 บาท
10. 19/05/54 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 500 บาท
11. 20/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 100 บาท
12. 20/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 100 บาท
13. 23/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 100 บาท
14. 23/05/54 คุณสุรีรัตน์ จากออสเตรีย ร่วมเป็นเจ้าภาพ 3,000 บาท
15. 24/05/54 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 500 บาท
25. 25/05/54 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 200 บาท

รวมทั้งหมด 6,110 บาท 25/05/54ขออนุโมทนาบุญกับ
คุณ ข้าวเหนียวนึ่ง กองบุญคณะศิษย์คนเมืองบัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ 300 บาท
คุณลักษณ์ริษา+ถิรนัย ชาญเวช กาญจนบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพ 200 บาท
pumupumu ปาริชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1000 บาท
นายเฉลิมพล ชัยศักดิ์เลิศ และครอบครัว ชัยศักดิ์เลิศ ร่วมเป็นเจ้าภาพ 200 บาท
อัญชลี ศรีประเสริฐ ร่วมเป็นเจ้าภาพ 400 บาท

ที่ได้ร่วมเป็นเ้จ้าภาพสร้าง องค์หลวงพ่อทันใจ เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมาได้สร้างฐานองค์พระแล้ว กลางเดือนนี้ก็จะได้นำรูปความคืบหน้ามาได้ผู้ร่วมบุญได้ดู ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญทุกท่าน
__________________

รายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธวิสุทธิมงคล(หลวงพ่อทันใจ)
1. 12/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 100 บาท
2. 12/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 100 บาท
3. 12/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 20 บาท
4. 14/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 100 บาท
5. 16/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 300 บาท
6. 16/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 300 บาท
7. 18/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 100 บาท
8. 18/05/54 คุณณิศศา ร่วมเป็นเจ้าภาพ 390 บาท
9. 19/05/54 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 200 บาท
10. 19/05/54 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 500 บาท
11. 20/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 100 บาท
12. 20/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 100 บาท
13. 23/05/54 คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 100 บาท
14. 23/05/54 คุณสุรีรัตน์ จากออสเตรีย ร่วมเป็นเจ้าภาพ 3,000 บาท
15. 24/05/54 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 500 บาท
25. 25/05/54 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 200 บาท
26. 25/05/54 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 100 บาท
27. 26/05/54 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 20 บาท
28. 26/05/54 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 30 บาท
29. 27/05/54 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 25 บาท
30. 27/05/54 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 168 บาท
31. 27/05/54 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 100 บาท
32. 28/05/54 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 100 บาท
33. 28/05/54 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 3,000 บาท
34. 29/05/54 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 100 บาท
35. 29/05/54 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 200 บาท
30. 30/05/54 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ 100 บาท
ตั้งแต่วันที่ 31 – 11 /06 เมื่อไปปรับแล้ว กลับเป็นรายการรวม เป็น code crt ปรับเมื่อวันที่ 11 /06 ก็ขออภัยแก่ผู้ร่วมบุญด้วย ก็จะได้บอกรายชื่อเฉพาะที่แจ้งทางเว็บ
31. 29/05/54 คุณเฉลิมพล ชัยศักดิ์เลิศ และครอบครัว goodjob2u ร่วมเป็นเจ้าภาพ 200 บาท
32. 01/06/54 คุณข้าวเหนียวนึ่ง กองบุญคณะศิษย์คนเมืองบัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ 300 บาท
32. 03/06/54 คุณ Pumupumu ปาริชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1,000 บาท
33. 04/06/54 คุณอัญชลี ศรีประเสริฐ ร่วมเป็นเจ้าภาพ 400 บาท
34. 06/06/54 คุณbunruksaa ลักษณ์ริษา+ถิรนัย ชาญเวช กาญจนบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพ 200 บาท
11. 11/06/54 รวมผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ตั้งแต่วันที่ 31 – 11 มิถุนายน 2554 เป็นจำนวนเงิน20,600.09 บาท
รวมทั้งหมด 31,259.40 บาท 11/06/54
ตอนนี้เริ่มทำฐานองค์พระแล้ว หลังวันที่ 13 ก็จะได้นำรูป มาให้ดู
อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูป

1.ทำให้มีกำลังใจสูงส่งและอานุภาพพุทธคุณจะคุ้มครองป้องกันภัยให้สามารถเอาชนะอุปสรรค
ขวาก หนาม ต่าง ๆ ได้โดยง่าย
2.ทำให้เกิดในตระกูลสูง เป็นที่เคารพควรกราบไหว้ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
3.ทำให้มีรูปงาม ผิวพรรณผ่องใส ร่างกายได้สัดส่วน สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียน
4.ทำให้มีสติปัญญาเลียวฉลาด รู้เหตุ รู้ผล ประกอบกิจการงานต่าง ๆ สำเร็จได้โดยง่าย
5.ทำให้มีสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นถูกต้อง มีความคิดดี คิดสร้างสรรค์ประโยชน์และความสุขให้แก่ทั้งตนเอง และเพื่อนร่วมโลก
6.ทำให้มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงในธรรม ทำให้บรรลุธรรมได้โดยง่าย
7.ทำให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติทั้งโลกิยทรัพย์ อริยทรัพย์ ทุกภพทุกชาติ
8.ทำให้ได้สั่งสมลักษณะมหาบุรุษ ซึ่งเป็นลักษณะของพระโพธิสัตว์ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยลักษณะ 32 ประการ
9.เป็น ใหญ่เป็นโตในแผ่นดินอเนกอนันต์ชาติ แม้นปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า หรือพระหรหันต์เจ้า หรือโพธิสัตว์เจ้า ก็พึงสำเร็จได้โดยประการทั้งปวง
ภาพตัวอย่าง(หลวงพ่อทันใจ)
ภาพกำลังขุดหลุมเสาเอก และรูป พิธียกเสาเอกบัลลังภ์องค์หลวงพ่อทันใจ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคมที่ ผ่านมา

รูปความคืบหน้า ปัจจุบันขออนุโมทนาสาธุด้วย..ครับผม สาธุ สาธุ สาธุ


ประวัติวัดชุมพลมณีรัตน์(โดยสังเขป)
เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช ๒๔๙๑ บนเนื้อที่ ๖๙ ไร่ ๓ งาน ๔๙ ตารางวา ได้รับอนุมัติตั้งวัดในพระพุทธศาสนามีนามว่า “วัดชุมพลมณีรัตน์” เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎคม ๒๕๔๑ เลขที่ ๙๑
บ้านสุขสำราญ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี พระครูสังฆารักษ์เลิศ (พระครูบวรมณีรัตน์) ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกอย่างเป็นทางการ
ทางวัดได้สร้างอุโบสถ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๓ เมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จเรียบร้อยทันงานผูกพัทสีมา ๑ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
นอกจากนี้ วัดยังมีภาระรับผิดชอบ ดูแลศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดชุมพลมณีรัตน์และโรงเรียน อนุบาล ๑ - ๒ ถึงชั้น ป.๑- ๖ ระหว่างนี้ทางวัดกำลังดำเนินการสร้างศาลาวิปัสสนาธุระ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร งบประมาณ ๗,๘๘๔,๐๐๐ บาท
พร้อมกันนี้ได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ถวายนามว่า “หลวงพ่อทันใจ” กำหนดร่วมพลังศรัทธาสาธุชน ขึ้นรูปองค์ ระหว่าง วันที่ ๑- ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔
หลังจากนั้น จะเป็นงานรายละเอียด ตกแต่งและจัดสร้างส่วนประกอบต่างๆ เช่น พระประจำวันเกิด, ๑๒ นักกษัตริย์
ดังนั้นจึงขอพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างองค์หลวงพ่อทันใจ และพระประจำวัดเกิด,ราศี ๑๒ นักกษัตริย์ ณ โอกาส นี้ด้วยกำหนดการ(สังเขป)

ขณะนี้ทางวัดกำลังสร้างบัลลังถ์พระพุทธรูป - เตรียมงานผูกพัทธสีมาและโครงการอุปสมบท ขอเชิญร่วมบุญอุปถัมภ์โครงการได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันที่ ๑ - ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เริ่มงานโครงการสร้างพระองค์ใหญ่

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ( ขึ้น ๓ ค่ำเดือน ๘ )

เวลา ๐๘.๒๘ น. พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เทวดาที่รักษาแผ่นดิน

- เปิดรับบริจาคบูชาวัสดุ ส่วนประกอบต่างๆ ขององค์พระพุทธรูป เพื่อขึ้นรูปเป็นองค์พระ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔

วันที่ ๓ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เวลา ๐๘.๐๐ น. เปิดรับบริจาคบูชาวัสดุ ส่วนประกอบต่างๆ ตลอดวัน

เวลา ๑๖.๒๘ น. พิธีเสริมสิริมงคล โดย พระครูปัญญาวิเชียร

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ( ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๘ )

เวลา ๐๘.๒๘ น. เริ่มประกอบพิธีต่างๆ จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.

เวลา ๑๖.๑๙ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญมงคลคาถา

- ขึ้นรูปองค์พระเรียบร้อย


เมื่อวันที่ 23 ท่านพระครูบวรมณีรัตน์ได้รับจดหมาย จากคุณมิ่งขวัญ เจียประเสริฐ
จาก นนทบุรี คุณมิ่งขวัญ และครอบครัวได้ส่งใบฝากเงิน เป็นจำนวน 3,090 บาทและได้ส่งแผ่นทองจำนวนหนึ่ง ก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณมิ่งขวัญ และครอบครัว ได้มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างพระหลวงพ่อทันใจ ขอให้คุณมิ่งขวัญ และครอบครัว จงมีแต่ความสุข มุ่งมาดปรารถนาสิ่งใด ขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการจนกว่าเข้าถึงพระนิพพานด้วยเทอญ

รูปเมื่อวันที่ 25 มิถุนายนเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ได้มีคณะศรัทธา ได้มาร่วมบุญสร้างพระหลวงพ่อทันใจที่วัดชุมพลมณีรัตน์ ก็ขอขอบคุณคณะศรัทธาโดย คุณณิศินันท์ เพ็งศาสตร์ และครอบครัว, พ.ต.ท.กิติพงษ์ ฐิติมา คล้ายแก้วและครอบครัว และคณะ ได้ร่วมกันถวายปัจจัยร่วมบุญ ทั้งหมด 53,000 บาท
รูปความคืบหน้าวันที่ 3 กรกฎาคม 2554รูปวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ได้อัญเชิญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ, ธาตุกายสิทธิ์, ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และการต่อยอดพระเกตุหลวงทันใจ

ตอนนี้ ยังเหลือการทาสีองค์พระหลวงพ่อทันใจ และการสร้างฐานบัลลังภ์ที่ยังไม่เสร็จ ท่านใดต้องการร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ จนกว่าจะเสร็จเรียบร้อยดี อนุโมทนาแก่ผู้ร่วมบุญทุกท่าน สาูธุ


  3,309 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย