ขอเชิญผู้มีบุญใหญ่ร่วมสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่(หลวงพ่อทันใจ) วัดชุมพลมณีรัตน์

 wimuttisuk    11 พ.ค. 2554

ขอเชิญสาธุชนร่วมบุญ สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่(หลวงพ่อทันใจ) หน้าตัก ๕.๙๙ เมตร สูง ๗.๘๙ เมตร ระหว่างกลางสระน้ำ วัดชุมพลมณีรัตน์ (บ้านสุขสำราญ) ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้แล้วเสร็จในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ขอเชิญร่วมลงนามบัญชีผู้ร่วมอุปถัมภ์ สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ (หลวงพ่อทันใจ)ให้ได้ ๘๔,๐๐๐ รายชื่อ ระหว่างเดือน มิถุนายน – ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ประกอบกับทางวัดได้กำหนด จัดโครงการบรรพชา- อุปสมบท/เนกขัมมบารมี งานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ นี้ด้วย
กำหนดการ(สังเขป)
ขณะนี้ทางวัดกำลังสร้างบัลลังถ์พระพุทธรูป- เตรียมงานผูกพัทธสีมาและโครงการอุปสมบท ขอเชิญร่วมบุญอุปถัมภ์โครงการได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันที่ ๑ - ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เริ่มงานโครงการสร้างพระองค์ใหญ่
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (ขึ้น ๓ ค่ำเดือน ๘ )
เวลา ๐๘.๒๘ น. พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เทวดาที่รักษาแผ่นดิน
- เปิดรับบริจาคบูชาวัสดุ ส่วนประกอบต่างๆขององค์พระพุทธรูป เพื่อขึ้นรูปเป็นองค์พระ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔
วันที่ ๓ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๒๘ พิธีเสริมสิริมงคล โดย พระครูปัญญาวิเชียร


วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นพุทธบูชา
๒. เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๘๔ พรรษา
๓. เพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต วัดชุมพลมณีรัตน์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

งบประมาณการก่อสร้าง
๓๐๐,๐๐๐ บาท

ร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขากระสัง
ชื่อบัญชี วัดชุมพลมณีรัตน์
เลขที่บัญชี 324 -0-06962-8

สอบถามรายละเอียดได้ที่
พระครูบวรมณีรัตน์ (หลวงพ่อเลิศ ) พระอุปัชฌาย์ , เจ้าคณะตำบลกระสัง
โทร 081-8767-881
ท่านใดต้องการใบอนุโมทนาบัตร แจ้งได้ที่กระทู้ ,ข้อความ เว็บนี้ หรือ ทางท่านพระครูบวรมณีรัตน์ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• เคล็ดลับของความสำเร็จ

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• เสียงสวด พระปริตร - สมเด็จพระญาณสังวร

• ทำโลโก้ลงบนจานชามเมลามีนราคาพิเศษ

• เพลงที่ผ่อนคลายทำให้ประสาทสงบลง 🌿 ความกังวลทั้งหมดของคุณจะหายไปหากคุณฟังเพลงนี้

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย