แจกฟรีเป็นธรรมทาน นิทานธรรม ชุด 5 ส่งต่อนะ

 somrak    

แจกฟรีเป็นธรรมทาน นิทานธรรม ชุด 5 ส่งต่อนะด้วยอาตมาภาพพระสมรัก ญาณธีโร พระนักเทศน์ รุ่น 9 หนตะวันออก ได้ดำเนินการจัดทำต้นฉบับซีดี MP3 นิทานธรรม ชุดที่ 5 เสร็จแล้ว

ดังนั้น อาตมาภาพ จึงได้ประกาศแจกซีดีนิทานธรรมชุดที่ 5 นี้ให้ พระภิกษุ สามเณร องค์กร หน่วยงานต่างๆ ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านเป็นธรรมทาน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เข้าไปลงชื่อเพื่อขอรับซีดีนิทานธรรมได้ที่เว็บลิงค์นี้เท่านั้น

http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26:-5-50-&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8

การขอรับซีดี ต้องมีชื่อและที่อยู่ที่ชัดเจน ถ้าที่อยู่ไม่ชัดเจนขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ส่งให้ หนึ่งคนขอรับซีดีได้เพียงซีดีชุดเดียวเท่านั้น ถ้าจะขอให้ใครผู้ใดผู้หนึ่ง กรุณาโทรตรวจเช็คท่านผู้ที่จะรับให้ชัดเจนก่อน เพราะจะมีปัญหากับอาตมาภาพภายหลัง ว่าไม่ได้ขอแต่ได้ เป็นต้น ฯลฯ


ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์กรุณาช่วยส่งเมล์ต่อๆไปเพื่อเป็นธรรมทานฟรีด้วยนะ
การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง (หมดเขตลงชื่อ 29/06/53)


พระสมรัก ญาณธีโร

http://www.phrasomrak.com


คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงค์นี้
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=10&func=view&catid=8&id=8

ลงชื่อขอรับซีดีนิทานธรรมรอบสองได้ที่ลิงค์นี้
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26:-5-50-&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8อนุโมทนา คุณโยมที่แจ้งการรับซีดี ว่าได้รับแล้วให้ทราบ ผ่านเมล์ และหน้า cbox ผ่านเว็บ www.phrasomrak.com

คุณโยมที่ยังไม่มีรายชื่อขอรับซีดีนิทานธรรมชุดที่ 5ฟรี ส่งถึงบ้าน
สามารถเข้าไปลงชื่อรอบ 2 ได้ที่ เว็บลิงค์
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26:-5-50-&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8


วันนี้ 20 มิถุนายน 2553

อาตมาภาพขออนุโมทนาคณะครอบครัวจากกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางมาด้วยตนเอง 4 ท่าน เพื่อร่วมบุญเผยแผ่นิทานธรรมชุดที่ 5 ได้ถวายปัจจัย 760 บาท และซีดีเปล่า 150 แผ่น กระดาษ a4 1 รีม และพลาสติกใส่ซีดี 50 แผ่น
ท้ายนี้ขออนุโมทนาคุณโยมและครอบครัวจงมีความสุจความเจริญตลอดไปด้วยเทอญ

พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.com


สามารถเข้าไปลงชื่อรอบ 2 ได้ที่ เว็บลิงค์
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26:-5-50-&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8


เจริญพร แจ้งให้คุณโยมทราบ
วันนี้ 21 มิถุนายน 2553 เวลา 11.30 น.
ได้จัดส่งซีดีนิทานธรรมชุดที่ 5 ไปให้แล้ว รอบที่ 2
ถ้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่ส่ง ถ้ายังไม่ได้รับ
กรุณาแจ้งได้ที่ www.phrasomrak.com


เข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ลิงค์
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=10&func=view&catid=8&id=8

เจริญพรแจ้งให้ทราบ ในรอบที่สอง
รอบที่สามจะแจ้งให้ทราบต่อไป


ลงชื่อรับได้เรื่อยๆ ที่เว็บ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26:-5-50-&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8


เจริญพร แจ้งให้คุณโยมทราบ
วันนี้ 22 มิถุนายน 2553 เวลา 10.30 น.
ได้จัดส่งซีดีนิทานธรรมชุดที่ 5 ไปให้แล้ว รอบที่ 3
ถ้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่ส่ง ถ้ายังไม่ได้รับ
กรุณาแจ้งได้ที่ www.phrasomrak.com


เข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ลิงค์

http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=10&func=view&catid=8&id=8

เจริญพรแจ้งให้ทราบในรอบที่สาม
รอบที่สี่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ลงชื่อรับได้เรื่อยๆ ที่เว็บ

http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26:-5-50-&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8


เจริญพร แจ้งให้คุณโยมทราบ
วันนี้ 29 มิถุนายน 2553 เวลา 13.50 น.
ได้จัดส่งซีดีนิทานธรรมชุดที่ 5 ไปให้แล้ว รอบที่ 4
ถ้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่ส่ง ถ้ายังไม่ได้รับ
กรุณาแจ้งได้ที่ www.phrasomrak.com


ส่งให้รอบที่ 4
เข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ลิงค์

http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=10&func=view&catid=8&id=8

เจริญพรแจ้งให้ทราบในรอบที่ 4
รอบที่ 5 จะแจ้งให้ทราบต่อไป


ลงชื่อรับได้เรื่อยๆ ที่เว็บ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26:-5-50-&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8


เจริญพร แจ้งให้คุณโยมทราบ
วันนี้ 5 กรกฎาคม 2553 เวลา 12.30 น.
ได้จัดส่งซีดีนิทานธรรมชุดที่ 5 ไปให้แล้ว รอบที่ 5
ถ้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่ส่ง ถ้ายังไม่ได้รับ
กรุณาแจ้งได้ที่ www.phrasomrak.com


ตรวจสอบรายชื่อรอบที่ 5 ตามลิงค์
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=10&func=view&catid=8&id=8

เจริญพรแจ้งให้ทราบในรอบที่ 5
รอบที่ 6 จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ลงชื่อรับได้เรื่อยๆ ที่เว็บ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26:-5-50-&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8


  3,547 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย