พระภิกษุสามเณรกำลังรอท่านผู้ใจบุญร่วมสร้างกุฏิสงฆ์วัดเหมืองง่า จังหวัดลำพูน (มีวัตถุมงคลเป็นของบรรณา

 ธนิสฺสโรภิกฺขุ    31 ม.ค. 2554

ด้วยทางวัดเหมืองง่า ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้ทำการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ ซึ่งเป็นลักษณะอาคารทรงไทยล้านนาประยุกต์ ๒ ชั้นครึ่ง ขณะนี้ทางวัดได้ดำเนินการก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างแล้ว แต่ทางวัดยังขาดปัจจัยในการดำเนินการสร้าง ดังนั้นจึงใคร่ขอความเมตตาอนุเคราะห์จากศรัทธาสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างกุฏิสงฆ์วัดเหมืองง่า เพื่อใช้เป็นสถานที่พำนักของพระภิกษุสามเณรในครังนี้ด้วย
ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่
พระครูวีรศาสน์ประภัศร์ เจ้าอาวาสวัดเหมืองง่า โทร... ๐๘-๙๘๕๑-๔๗๒๖
พระมหาธนากานต์ ธนิสฺสโร วัดเหมืองง่า โทร... ๐๘-๙๕๕๔-๙๘๔๗
หรือหรือ บริจาคโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย วัดเหมืองง่า สาขาลำพูน
บัญชีเลขที่ ๕๑๑-๐-๐๖๓๓๔-๖
วัดเหมืองง่า ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
"ยินดีอนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านศรัทธาทั้งหลายที่ได้ร่วมทำบุญกับทางวัดเหมืองง่า"
เจริญพรอนุโมทนาที่แวะมาเยี่ยมชมและร่วมทำบุญในครั้งนี้
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
สีและชนิดของกระเบื้องมุงหลังคากุฏฺิสงฆ์วัดเหมืองง่า
ช่างได้ประเมินราคาและจำนวนกระเบื้องทั้งหมด ดังนี้
กระเบื้อง จำนวน 8,500 แผ่น
จำนวนปัจจัยทั้งสิ้น 500,000 บาท
นักศีลนักทานท่านใดมีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลจะร่วมทำบุญก็ขอเจริญพร
พระครูวีรศาสน์ประภัศร์ เจ้าอาวาสวัดเหมืองง่า โทร..089-8514726
พระมหาธนากานต์ ธนิสฺสโร รองเจ้าอาวาสวัดเหมืองง่า โทร..089-5549847
หรือติดต่อมาทาง E-mail: thanakan.th@hotmail.com


• ผู้ที่เข้าใจหลักกรรมจะหวังผลสําเร็จจากการกระทําด้วยความเพียรพยายามตามเหตุตามผล

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• "ศีล ปราบกิเลสอย่างหยาบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• อาหารไทยตำรับชาววังพร้อมส่งถึงบ้าน

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย