ขอเชิญร่วมงานพุทธาภิเษก บวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน เจริญภาวนา

 kajornput     12 มี.ค. 2554

วัดเกาะแก้วขวัญเมือง โดยพระมหา ดง ปภัสสโร เจ้าอาวาส และเลขาฯ เจ้าคณะตำบลบ้านว่าน ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ หนองคาย ขอเรียนเชิญ ขอเชิญ ท่านผู้มีจิตศรัทธา ผู้ใจบุญ ผู้สนใจปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน และผู้ต้องการบวชชีพราหมณ์ (เนกขัมมะ) ร่วมงานพุทธาภิเษก บวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน เจริญภาวนา ในวันอังคารที่ 22 มี.ค. 54 ถึง เช้าวันที่ 23 มี.ค. 54 เพื่อเสริมสร้างบารมี และสั่งสมเสบียงบุญ เตรียมตัวเดินทางไกล
วัดเกาะแก้วขวัญเมือง จะจัดให้มีงาน พุทธาภิเษก พระพุทธรูปปางนาคปรก ขนาดหน้าตัก 46 นิ้ว หล่อด้วยทองแดงโบราณ
โดยจะจัดให้มี -การบวชเนกขัมมะ ทั้งชาย-หญิง ,บุตร-ธิดา
-พิธีพุทธาภิเษก องค์พระ
-จัดเทศนา และบรรยายธรรม
-จัดปฏิบัติธรรม กัมมัฏฐาน เจริญภาวนา ตลอด 1 วัน 1 คืน
-จัดเลี้ยงน้ำปานะ พระภิกษุ และผู้ปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา ตลอดคืน
ทางวัดได้นิมนต์ พระเดชพระคุณ เจ้าคณะตำบลบ้านว่าน เป็นองค์ประธาน ในงาน
เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเพื่อเปิดโอกาสให้ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ต้องการร่วมงานบุญงานกุศล ทั้งสร้างองค์ตัวแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสร้างคน ( ผู้บวชเนกขัมมะ ถือศีลปฏิบัติธรรม ) จึงขอเรียนเชิญ ขอเชิญ
สมัครบวชชีพราหมณ์ ( เนกขัมมะ ) ทั้งชาย-หญิง ,บุตร-ธิดา (ผู้จะบวชต้องเตรียมชุดขาว และของใช้ส่วนตัวไปเอง )
รับเจ้าภาพ หรือร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารพระภิกษุ และผู้ถือศีล เพล วันที่ 22 มี.ค. และ เช้า วันที่ 23 มี.ค.54
รับเจ้าภาพ หรือร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายน้ำปานะพระภิกษุ และผู้ถือศีล วันที่ 22 มี.ค. 3 รอบ บ่าย ค่ำ ดึก
รับเจ้าภาพ หรือร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวาย ปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุ 30 รูป
ติดต่อ สอบถาม แสดงความจำนงเป็นเจ้าภาพ หรือร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ พระมหาดง ปภัสสโร เจ้าอาวาส วัดเกาะแก้วขวัญเมือง ( สำนักงานเจ้าคณะตำบลบ้านว่าน ) วัดเกาะแก้วขวัญเมือง ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 080-7505212 หรือโอนเงินเข้าบัญชี ทางวัดใช้ชื่อ พระมหาดง ปภัสสโร ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าบ่อ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 441-0-17983-7 ซึ่งจะเซ็นชื่อถอนเงินร่วมกับกรรมการวัดอีก 2 ท่าน
ขอทุกท่านเจริญในธรรม และขออนุโมทนาในกุศลบารมี กุศลเจตนาของทุกท่านมา ณ ที่นี้


3,649


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย