เหลียวหลังกลับมามอง

 chai-aroon  

@ เกษตรกรไทย ดั้งเดิม ไทยวิถี
ทำนาดี รากเหง้า ควรศึกษา
อุตสาหกรรม นายทุน พอเข้ามา
ทุกวันหา แต่เงิน ใช้หนี้กัน
@ เราลองเปลี่ยน เรียนรู้ วิถีเดิม
เราควรเสริม เทคโนฯ ที่ มากหนักหนา
ได้คืนสู่ รากเหง้า สู่ท้องนา
เราควรหา ความสุข ที่พอเพียง.
ต.เตชปญฺโญ

ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

6,012


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย