เชิญร่วมทำบุญทอดกฐิน ๑๐๐,๐๐๐ หุ้นบุญ ปี ๕๓

 โอมศรา    

[url=http://www.uppicweb.com/show.php?id=90db3c6ab19aeda8f275d126cf44c068][/url]
[SIZE=1][url=http://www.uppicweb.com][/url][/SIZE]


รายการวัตถุมงคล

๑๐ หุ้นบุญขึ้นไป รับพระสกุลลำพูน ๑ องค์

๑๐๐ หุ้นบุญขึ้นไป รับพระสิงห์ ๑ จิ๋ว ๑ องค์ + ผ้ายันต์เรือสะเปาคำ

๑,๐๐๐ หุ้นบุญขึ้นไป รับพระสิวลี ๕ นิ้ว ๑ องค์ + พระสิงห์ ๑ จิ๋ว ๑ องค์ + ผ้ายันต์เรือสะเปาคำ

๑๐,๐๐๐ หุ้นบุญขึ้นไป รับพระสิงห์๑ ๙ นิ้ว ๑ องค์ + พระสิวลี ๕ นิ้ว ๑ องค์ + พระสกุลลำพูน ๑ ชุด + ผ้ายันต์เรือสะเปาคำ

ร่วมทำบุญได้ที่

* วัดหนองเรือ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน


* ทางธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขบัญชี ๕๑๑-๐-๓๘๕๔๖-๗

ชื่อบัญชี พระณัฏฐนันท์ ปันสุพฤกษ์
รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองเรือ

* ทางไปรษณีย์ ธนาณัติสั่งจ่าย พระณัฏฐนันท์ คุณวีโร

วัดหนองเรือ ๑ หมู่ ๗ ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน ๕๑๐๐๐


แจ้งรายละเอียดการร่วมทำบุญมาที่ nutthanun_neung@hotmail.com
  3,402 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย