ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศล บูรณปฏิสังขรณ์ สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ณ ลุมพินีวันสถาน ประเทศเนปาล

 yajai  

ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศล บูรณปฏิสังขรณ์ สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า
ณ ลุมพินีวันสถาน ประเทศเนปาลและพัฒนาวัดไทยลุมพินี

ร่วมหล่อหลอมหัวใจไทยทั้งชาติ ให้เป็นหนึ่งเดียว
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
และ ๖๐ ปีราชาภิเษก

ร่วมบริจาคได้ทุกวันที่ "กองทุนลุมพินีสถานโดยมูลนิธิไทยพึ่งไทย"
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าวซอย ๑๐
เลขที่บัญชี ๐๔๗-๒๕๕๙๑๖-๔
หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม "กองทุนลุมพินีสถานโดยมูลนิธิไทยพึ่งไทย"


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม -> http://www.watthailumbini-th.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=539235648&Ntype=6


ที่มา : http://www.watthailumbini-th.org
(วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล) https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,688


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย