ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศล บูรณปฏิสังขรณ์ สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ณ ลุมพินีวันสถาน ประเทศเนปาล

 yajai    3 มี.ค. 2554

ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศล บูรณปฏิสังขรณ์ สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า
ณ ลุมพินีวันสถาน ประเทศเนปาลและพัฒนาวัดไทยลุมพินี

ร่วมหล่อหลอมหัวใจไทยทั้งชาติ ให้เป็นหนึ่งเดียว
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
และ ๖๐ ปีราชาภิเษก

ร่วมบริจาคได้ทุกวันที่ "กองทุนลุมพินีสถานโดยมูลนิธิไทยพึ่งไทย"
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าวซอย ๑๐
เลขที่บัญชี ๐๔๗-๒๕๕๙๑๖-๔
หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม "กองทุนลุมพินีสถานโดยมูลนิธิไทยพึ่งไทย"


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม -> http://www.watthailumbini-th.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=539235648&Ntype=6


ที่มา : http://www.watthailumbini-th.org
(วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล)ร่วมทำบุญผ่าน SMSดูรายละเอียดเพิ่มเติม ---> http://www.lumbinidevelopment.org/


ภาพความคืบหน้าการดำเนินการ
ปรับปรุงล่าสุด ๔ มีนาคม ๒๕๕๔

ก่ออิฐพูลดินฐาน เพื่อวางเรียงอิฐกลางทางเดิน


พระเดชพระคุณพระราชรัตนรังษี
เดินควบคุมและดูแลการก่อสร้าง


วางท่อระบายน้ำลอดทางเดิน


ขณะนี้กำลังดำเนินการตามแปลน
ในด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกของมายาเทวีวิหารดูรายละเอียดเพิ่มเติม ---> http://www.watthailumbini-th.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=539123995&Ntype=8


ทางเดินด้านทิศใต้ของมายาเทวีวิหาร


กำลังก่อสร้างลานสำหรับเจริญพระพุทธมนต์,เจริญจิตภาวนา


กำลังดำเนินการปูอิฐกระเบื้องแดงตามฐานทางเดิน


ขณะนี้กำลังดำเนินการตามแบบฯ
ก่อสร้างทางเดิน และลานสำหรับเจริญพระพุทธมนต์,เจริญจิตภาวนา
โดยรอบมายาเทวีวิหาร


ภาพความคืบหน้าการดำเนินการ
ปรับปรุงล่าสุด ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ทางเข้าหลักสู่มายาเทวีวิหารเรียบร้อยแล้ว
กำลังปูหญ้า ตกแต่ง ปรับภูมิทัศน์ข้างทางเดินพระเดชพระคุณพระราชรัตนรังษี
เดินควบคุมและดูแลการก่อสร้างทางเดิน ด้านทิศตะวันตกของมายาเทวีวิหาร


ทางเดิน ด้านทิศใต้ของมายาเทวีวิหารกำลังปูอิฐกระเบื้อง ลานสำหรับเจริญพระพุทธมนต์,เจริญจิตภาวนา


ทางเดิน ด้านทิศตะวันออกของมายาเทวีวิหาร
(ทางเข้าหลักในอดีต, ที่ตรวจตั๋วเข้าชม)ขณะนี้กำลังดำเนินการตามแบบฯ
ก่อสร้างทางเดิน และลานสำหรับเจริญพระพุทธมนต์,เจริญจิตภาวนา
ปรับภูมิทัศน์ โดยรอบมายาเทวีวิหาร


  3,244 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย