ประกาศอนุโมทนาการร่วมทำบุญเททองหล่อพระอัครสาวกซ้าย-ขวา และร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกองละ ๑๐๙ บาท

 prochzi    28 ก.ค. 2554

ตามที่อาตภาพได้ประชาสัมพันธ์งานทำบุญเททองหล่อพระอัครสาวกซ้าย-ขวาและเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกองละ ๑๐๙ บาทเพื่อสมทบทุนการสร้างอุโบสถของวัดสิริมงคลนั้น ได้มีท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญกับทางวัดโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคารบ้าง ส่งเป็นธนาณัติบ้างและบางท่านก็มิได้แจ้งชื่อให้ทางวัดทราบก็มี อาตมาภาพในนามของเจ้าอาวาสของวัดสิริมงคลขออนุโมทนากับญาติโยมทุก ๆ ท่านที่ได้สละปัจจัยตามกำลังความสามารถในการร่วมสร้างอุโบสถบ้าง ร่วมสร้างพระอัครสาวกบ้าง ดังรายชื่อที่จักได้แจ้งให้ทุก ๆ ท่านได้ทราบดังนี้
๑. คุณสุทธสินี ชัยมัณฑนาพงศ์และครอบครัวร่วมทำบุญ ๒,๓๐๐ บาท
๒. คุณวุฒิพล จงสมบูรณ์สุข ร่วมทำบุญทองเหลือง ๑ กิโล ๑๐๙ บาท
๓. คุณสุนันท์ มหัธนันทน์ ร่วมทำบุญทองเหลือง ๑ กิโล ๑๐๙ บาท
๔. ส.ต นิวัฒ เหลืองแก่ ร่วมทำบุญทองเหลือง ๑ กิโล ๑๐๙ บาท
๕ คุณบงกช โรจน์ขจรนภาลัย ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
และยังมีญาติโยมบางท่านที่โอนเงินผ่านธนาคารแล้วแต่มิได้แจ้งชื่อให้ทางอาตมภาพก็มีอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งอาตมาภาพและคณะกรรมการขออนุโมนทนาขอบคุณญาติโยมทุกท่านเป็นอย่างสูง ด้วยเดชแห่งการทำบุญสร้างพระอัครสาวกและทำบุญทอดกฐินกับวัดสิริมงคลในครั้งนี้ ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีสติปัญญาดังพระสารีบุตร มีเดชและอำนาจดั่งพระมหาโมคคัลลาน สามารถฟันฝ่าอุปสัคที่มาขวางกั้นหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตให้มลายสิ้น และขอให้ทุก ๆ ท่านถึงความงอกงามไพบูลย์ในหน้าที่การงาน การดำเนินชีวิต อีกทั้งถึงโลกุตรสมบัติในทางพุทธศาสนาเทอญ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
อาตมาภาพขอนำเอาภาพการดำเนินการก่อสร้างอุโบสถของวัดสิริมงคลมาให้ญาติโยมทุกท่านได้ชมและขอเจริญพรเชิญชวนร่วมทำบุญทอดกฐินเพื่อนสมทบทุนในการก่อสร้างต่อไป
รูปที่เห็นเป็นรูปของพญานาคที่กำลังดำเนินการปั้นเพื่อนำมาติดตั้งที่บริเวณทางขึ้นอุโบสถของวัดสิริมงคล ซึ่งปัจจุบันยังต้องการผู้มีจิตรศรัทธารับเป็นภาพอีก ๑ ตัว ในราคา ๔๐,๐๐๐


• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• "กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย" (สมเด็จพระญาณสังวร)

• โควิด-19 รอบนี้กระจายอยู่รอบตัว ไม่ใช่แค่ใส่แมสก์ ล้างมือ แต่ควรสร้างเกราะป้องกัน ให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง พร้อมสู้ไวรัส แบคทีเรีย ด้วยพลูพลัส PLU+ คิดค้น พัฒนาและผลิตโดยอังกฤษ ตรางู รูปแบบแคปซูล พกพาสะดวก ทานง่าย ดูดซึมเร็ว เห็นผลจริง

• บอกบุญมุงหลังคาศาลาที่พักสงฆ์

• เสียงสวดพระปาฏิโมกข์ ฉบับมหานิกาย

• พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (2390 - 2466)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย