มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการแสดงธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น โดยพระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร วัดบางยี่ขัน กรุงเทพฯ

 textbaanaree    18 มิ.ย. 2555

ปันธรรม ณ ปันมี ทุกค่ำวันพฤหัสฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น และฟังธรรมเพื่อเสริมสร้างซึ่งสติ ปัญญา ศรัทธา ความเพียร บนเส้นทางแห่งความพ้นทุกข์ โดยพระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร
วัดบางยี่ขัน กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๖๑๙๗๔๗๔
facebook.com/baanareefoundation
  3,538 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย