ขอเชิญร่วมบุญหล่อหลวงพ่อ พุทธมุนีทวีความร่ำรวย หน้าตัก 10 เมตร สูง 15 เมตร ณ.วัดห้วยทรายทอง

 socoman    24 ม.ค. 2564

ธนาคารออมสิน 020107771436 วัดห้วยทรายทอง

ธนาคารกรุงไทย 7290299272 วัดห้วยทรายทอง

สอบถามเพิ่มเติม
081-036-0669
062-535-2189 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,768 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย