บุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเพื่อการเผยแผ่ศีลธรรมวัดสันทราย

 dham  

เนื่องจากวัดสันทราย หมู่ ๑๒ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อการเผยแผ่ศีลธรรมมากมาย เช่น การจัดปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์เฉลิมพระเกียรติ ฯ ประจำปี , การอบรมจริยธรรมนักเรียน และ เยาวชน เป็นต้น ในทุกกิจกรรมจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการจำนวนมาก
ดังนั้นทางวัดจึงจัดตั้งกองทุนเพื่อการเผยแผ่ศีลธรรมวัดสันทราย ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนเพื่อดำเนินกิจกรรมเผยแผ่ศีลธรรม และในครั้งนี้ก็จะจัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนเพื่อการเผยแผ่ศีลธรรม จำนวน ๒,๙๙๙ กอง ๆ ละ ๕๐ บาท ในวันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.
- ร่วมบุญ ๑ - ๙ กองทุน รับเหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย จำนวน ๑ เหรียญ
- ร่วมบุญ ๑๐ กองทุนขึ้นไป รับพระฝางศิริมงคล จำนวน ๑ องค์
โดยท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนปัจจัยร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาไชยปราการ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนเพื่อการเผยแผ่ศีลธรรมวัดสันทราย" เลขบัญชี 545-0-14343-5
ติดต่อสอบถาม..พระครูวรสุตเขต โทร. 089-8523498 E-mail..dhamsan4@gmail.com


• "คนไม่มีศึลก็เหมือนสัตว์" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• สเปรย์ฆ่าเชื้อหลานนายห้าง แอลกอฮอล์ 70%

• การพัฒนาเด็ก

• ความเข้าใจ "พระพิฆเณศ" ที่ถูกต้องตามธรรม

• อยู่ที่ไหน อยู่กับใคร ทำอะไรอยู่ อย่าทิ้งตัวรู้
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย