บทเพลงสวดโพชฌงคปริตร (บาลี) - อภิมหามงคล 5

 DhammathaiTeam  

บทเพลงสวดโพชฌงคปริตร (บาลี) - อภิมหามงคล 5

Siammelodies
เผยแพร่เมื่อ 10 พ.ย. 2015

มีเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกกล่าวว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปเยี่ยมพระมหากัสสปะที่อาพาธ พระองค์ทรงแสดงสัมโพชฌงค์แก่พระมหากัสสปะ พบว่าพระมหากัสสปะสามารถหายจากโรคได้ อีกครั้งหนึ่งพระองค์ได้ ทรงแสดงธรรมบทนี้แก่พระโมคคัลลานะซึ่งอาพาท หลังจากนั้นพระโมคคัลลานะก็หายจากอาพาทได้ แม้ในที่สุดเมื่อพระองค์เองทรงอาพาทได้ตรัสให้พระจุนทะเถระแสดงโพชฌงคปริตรถวาย ก็หายจากประชวรเช่นกัน

โพชฌงคปริตรนั้น ในพระไตรปิฎกกล่าวว่า เป็นธรรมะชั้นสูงที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงในเรื่องการทำใจให้สว่าง สะอาดผ่องใส ซึ่งสามารถช่วยรักษาใจ เพราะจิตใจมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับร่างกายหลักของโพชฌงคปริตรเป็นหลักปฎิบัติทั่วไปซึ่งไม่จำกัดเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น เพราะโพชฌงคปริตรแปลว่าองค์แห่งความรู้ หรือองค์แห่งโพธิญาณ เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ ซึ่งเป็นเรื่องของปัญหา

บทสวดโพชฌงคปริตรนี้ เชื่อกันว่าเป็นทั้งโอสถเป็นทั้งมนต์ เมื่อมีผู้เจ็บป่วยอาการหนัก มักนิมนต์พระสงฆ์มาสวดให้ฟัง แม้ในงานทำบุญอายุ พระสงคฆ์ก็จะสวดบทนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและให้มีอายุยืน ผู้ที่ไม่ต้องการเจ็บป่วยและปรารถนาความเป็นผู้มีอายุยืน โดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จึงควรเจริญโพชฌงคปริตร

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=9icOz4stKhg

10,712


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย