"ตักบาตรในสวน" เดือนพระราชสมภพสมเด็จพระพันปีหลวง (๕ ส.ค. ๒๕๖๖)

 watsritawee  

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกัน "ตักบาตรในสวน" เนื่องในโอกาสมหามงคล เดือนพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org


• พระพุทธเจ้าทรงฌาน ๕ ประองค์

• เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านเฟื่องฟ้าค่ะ

• ศีล เจตนางดเว้น(วิรัติ) (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• ประสบการณ์ตรง!พิจารณาอริยสัจ4จนเข้าสมาธิเอง

• ปลาเจ้าปัญญา (มิตจินตีชาดก)
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย