ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญวัดบ้านศรีสง่าวนาราม

 sron    3 ต.ค. 2559

วัดบ้านศรีสง่าวนารามเป็นสถานที่รองรับผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งมีนักปฏิบัติธรรมทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกเดินทางจากจังหวัดต่างๆเช่น จ.สุรินทร์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี นคราชสีมา เป็นต้นดังนั้นวัดบ้านศรีสง่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาสถานที่รองรับผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งทางวัดยังขาดถาวรวัตถุเพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรมคือศาลาการเปรียญเพื่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม วัดศรีสง่าตั้งอยู่ที่ ตำบลไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ มีพระปลัดไกรสร ธีรวํโส เป็นเจ้าอาวาส ดั้ังนั้นเพื่อให้วัดบ้านศรีสง่าเป็นที่รองรับสาธุชนผู้สนใจในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามแนวทางพระพุทธศาสนาจึงขอเชิญผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดบ้านศรีสง่าวนาราม หรือ โอนปัจจัยในการสร้างมาที่ บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร์การเกษตร ชื่อบัญชี วัดบ้านศรีสง่า บัญชีเลขที่ 01951-2-32-440 สาขา หนองหงส์ โทร 084823896 พระปลัดไกรสร ธีรวํโส เจ้าอาวาสวัดบ้านศรีสง่าวนาราม เลขานุการเจ้าคณะตำบลไทยสามัคคี


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ๗ สหชาติ ของพระพุทธเจ้า

• ทำบุญทำทานเพื่อเป็นกุศลกับชีวิต

• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

• "อาทิกัลยาณัง ศีลงามในเบื้องต้น" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย