ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญวัดบ้านศรีสง่าวนาราม
 sron   3 ต.ค. 2559

วัดบ้านศรีสง่าวนารามเป็นสถานที่รองรับผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งมีนักปฏิบัติธรรมทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกเดินทางจากจังหวัดต่างๆเช่น จ.สุรินทร์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี นคราชสีมา เป็นต้นดังนั้นวัดบ้านศรีสง่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาสถานที่รองรับผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งทางวัดยังขาดถาวรวัตถุเพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรมคือศาลาการเปรียญเพื่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม วัดศรีสง่าตั้งอยู่ที่ ตำบลไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ มีพระปลัดไกรสร ธีรวํโส เป็นเจ้าอาวาส ดั้ังนั้นเพื่อให้วัดบ้านศรีสง่าเป็นที่รองรับสาธุชนผู้สนใจในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามแนวทางพระพุทธศาสนาจึงขอเชิญผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดบ้านศรีสง่าวนาราม หรือ โอนปัจจัยในการสร้างมาที่ บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร์การเกษตร ชื่อบัญชี วัดบ้านศรีสง่า บัญชีเลขที่ 01951-2-32-440 สาขา หนองหงส์ โทร 084823896 พระปลัดไกรสร ธีรวํโส เจ้าอาวาสวัดบ้านศรีสง่าวนาราม เลขานุการเจ้าคณะตำบลไทยสามัคคี


ที่มา : สร้างศาลาการเปรียญ

DT017920

โดย : sron

วันที่ลงประกาศ : 3 ต.ค. 2559
ที่อยู่ : วัดบ้านศรีสง่าวนาราม เลขที่วัด 75 หมู่4 ต.ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์ 31240
โทร. : 0848238946

 เปิดอ่านหน้านี้  2559 

บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์ธรรมะ  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย