ภาพบรรยากาศพิธีบูชาครู ครอบขันธ์ครู “1 ปี มีเพียง 1 ครั้ง” ณ อาศรมบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร สวนป่าโมกขธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555

 Sermpong    5 เม.ย. 2555

ภาพบรรยากาศพิธีบูชาครู ครอบขันธ์ครู “1 ปี มีเพียง 1 ครั้ง”

ณ อาศรมบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร สวนป่าโมกขธรรม

ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555 แรม 11 ค่ำ เดือน 4

อนึ่งการทำพิธีบวงสรวงครูบาอาจารย์จะเป็นพิธีสำคัญอย่างยิ่งสำหรับลูกศิษย์หลวงพ่อ เป็นการแสดงความกตัญญู แก่ผู้มีพระคุณ และครูบาอาจารย์และขอพรครูบาอาจารย์ ในสิ่งที่ต้องการให้ครูบาอาจารย์สงเคราะห์ และเป็นการสะเดาะเคราะห์ไปในตัวด้วย ซึ่งการบวงสรวงเป็น อุดมมงคล อย่างยิ่งในการที่ได้ร่วมพิธี ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง และทำอะไรคล่องทั้งทางโลกและทางธรรม ซึ่งทำให้ชีวิตมีความสุข และเดินในเส้นทางธรรม จนเข้าสู่พระนิพพาน ...

วัดสวนป่าโมกขธรรม อดีตเคยเป็นฐานทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ครูบาเทพอัคคี {พระอาจารย์มหาบุญส่ง ปันนภาโร}อาศรมบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร สวนป่าโมกขธรรม ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

โทร. : 081-9974609

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dabestshop.com/index.php?Content=service&id=4&id_run=3&view=yes


ที่มา : ครูบาเทพอัคคี {พระอาจารย์มหาบุญส่ง ปันนภาโร}


  3,588 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย