ด่วนมากครับ! ทางวัดบ้านน้อยท่าทอง ต้องการรับบริจาคเหล็กและกระเบื้องเพื่อจะมุงหลังคาอุโบสถ เร็วๆนี้

 tananuit    

ขอเชิญร่วมบุญมหากุศล สร้างอุโบสถ วิหารทานมหาทานบารมี
ขอประชาสัมพันธ์บอกบุญเพื่อขอเรียนเชิญคณะผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคเหล็กรูปพรรณ และกระเบื้องเกล็ดปลาเคลือบสี
เพื่อใช้สำหรับในการดำเนินงานมุงหลังคาอุโบสถ
ในการก่อสร้างอุโบสถทรงจตุรมุข เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙
ณ วัดบ้านน้อยท่าทอง
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180

ด้วยทางวัดกำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถขึ้น
ตัวอุโบสถมีขนาดความกว้าง 6 เมตร ความยาว 21 เมตร
มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบทรงไทยจตุรมุข

ในระหว่างนี้ทางวัดบ้านน้อยท่าทองกำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ
ในระยะที่ 3 ของการก่อสร้าง คือ เทคานคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงบน
เทคอนกรีตโครงหลังคา เทคอนกรีตโครงสร้างมหามณฑปยอดอุโบสถ
และจะทำการมุงกระเบื้องหลังคา ก่อฝาผนัง และยกช่อฟ้าอุโบสถในระยะนับต่อจากนี้
ทั้งนี้เนื่องจากทางวัดยังขาดทุนทรัพย์ในการจัดซื้อเหล็กรูปพรรณ และกระเบื้องเกล็ดปลาเคลือบสีอีกเป็นจำนวนมาก
จึงขอประชาสัมพันธ์บอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธามา ณ โอกาสนี้

* โดยรายละเอียดส่วนของวัสดุก่อสร้างที่มีความจำเป็นเป็นอย่างมากในการก่อสร้างขณะนี้
ที่ทางวัดบ้านน้อยท่าทอง กำลังต้องการรับบริจาคอยู่ในขณะนี้ มีดังนี้ *
1. เหล็กรูปพรรณ ใช้ในการจัดสร้างโครงหลังคาอุโบสถ (ส่วนของตัวจันทัน และตัวแป) มีดังนี้
----- เหล็กตัวซี ขนาดความกว้าง 4 นิ้ว x 2 นิ้ว ความหนา 3.2 มม. ความยาว 6 เมตร
----- ใช้จำนวน 130 ตัว
----- เหล็กตัวซี ขนาดความกว้าง 3 นิ้ว x 1.5 นิ้ว ความหนา 3.2 มม. ความยาว 6 เมตร
----- ใช้จำนวน 100 ตัว
----- เหล็กกล่อง ขนาดความกว้าง 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ความหนา 1.8 มม. ความยาว 6 เมตร
----- ใช้จำนวน 600 ตัว

2. กระเบื้องเกล็ดปลาเคลือบสี (เคลือบสีเขียว และเคลือบสีแดง) ใช้ในการมุงหลังคาอุโบสถ
----- ใช้ประมาณทั้งสิ้น 63,000 แผ่น
ในการนี้ทางวัดบ้านน้อยท่าทอง ปรารถนาเพื่อให้สาธุชนได้มีโอกาสร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
โดยแบ่งจำนวนกระเบื้องทั้งหมดออกเป็น 4 ส่วน มี 4 เจ้าภาพ
เป็นเจ้าภาพส่วนละ 15,750 แผ่น เป็นเจ้าภาพส่วนละ 126,000 บาท
หมายเหตุ ซึ่งราคากระเบื้องเกล็ดปลาตามราคาโรงงาน ณ ปัจจุบัน อยู่ที่แผ่นละ 8 บาท

รายนามผู้บริจาคเป็นเจ้าภาพกระเบื้องมุงหลังคาอุโบสถ
ส่วนที่ 1 คุณยุพิน เกตุอนงค์ สจ.ศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ และครอบครัว
พร้อมด้วยญาติพี่น้องคณะศรัทธา ร่วมบริจาคกระเบื้อง จำนวน 15,750 แผ่น
เป็นจำนวนเงิน 126,000 บาท
ส่วนที่ 2 คุณวีระ คุณบังเอิญ แดงดี และครอบครัว
พร้อมด้วยญาติพี่น้องคณะศรัทธา ร่วมบริจาคกระเบื้อง จำนวน 15,750 แผ่น
เป็นจำนวนเงิน 126,000 บาท
ส่วนที่ 3 คุณแม่ยูฮวย แซ่เล้า คุณสุจรรยา กิตติฤดีกุล และครอบครัว
พร้อมด้วยญาติพี่น้องคณะศรัทธา ร่วมบริจาคกระเบื้อง จำนวน 15,750 แผ่น
เป็นจำนวนเงิน 126,000 บาท
ส่วนที่ 4 ..........ยังไม่มีเจ้าภาพบริจาค...........

หรือคณะท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะร่วมบริจาค
เป็นเจ้าภาพก่อสร้างอุโบสถทรงจตุรมุขหลังนี้
โดยสามารถบริจาคหรือสละทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อ
เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ หิน ทราย อิฐ ฯลฯ เป็นต้น

หากท่านมีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพก่อสร้างอุโบสถ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
พระอาจารย์สัมฤทธิ์ ขนฺติโก (เจ้าอาวาสวัดบ้านน้อยท่าทอง)
โทร. 086-2012390

อาจารย์ร้อยแก้ว สายยิ้ม (ไวยาวัจกรวัดบ้านน้อยท่าทอง)
โทร. 081-8885565

จึงเรียนมาด้วยความเคารพนับถืออย่างยิ่ง
นายธราศักดิ์ ชุนกองฮอ (สะพานบุญ ผู้ประสานงานส่งเสริมกิจการวัดบ้านน้อยท่าทอง)
อีเมล์ tana_386@hotmail.com
โทร. 083-8707964

-------------------------------------------------
หรือหากมีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคหรือสละทุนทรัพย์ ตามแต่กำลังศรัทธา
เพื่อร่วมก่อสร้างอุโบสถทรงจตุรมุข เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙
ณ วัดบ้านน้อยท่าทอง
เรียนเชิญได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 620-0-02046-6
ชื่อบัญชี นายธราศักดิ์ ชุนกองฮอ
สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
ประเภท สะสมทรัพย์

--------------------------------------------------------------
เนื่องจากวัดตั้งในเขตชนบทของต่างจังหวัด การประชาสัมพันธ์บอกบุญจึงไม่ทั่วถึง
การนี้จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านร่วมด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกบุญต่อๆ ไปด้วยครับ
โดยทางวัดยังขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมาก
และเพื่อให้การก่อสร้างอุโบสถได้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ต่อไป
นิพพานํ ปจฺจโย โหตุ
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

ชมภาพความคืบหน้าการก่อสร้างอุโบสถวัดบ้านน้อยท่าทอง ได้ที่
เว็บไซต์ข้อมูลวัดบ้านน้อยท่าทอง
www.watbannoitatong.ob.tc

สุดท้ายของวาระโอกาสอันเป็นอุดมมงคลนี้
ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต ซำปอกง)
ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธชินราช ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธโสธร
ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ
ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธชินสีห์ ขออำนาจพุทธานุภาพพระศรีศาสดา
และอำนาจพุทธานุภาพพระพุทธปฏิมากรที่ทรงบารมีและศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก
อีกทั้งพระบารมี พระบรมเดชานุภาพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระสยามเทวาธิราช
ได้โปรดอำนวยผล และประทานพรให้ผู้มีจิตศรัทธาสาธุชนทุกๆ ท่าน ทุกๆ เจ้าภาพ
จงมีความสุข จงมีความเจริญ จงปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวง
จงสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนา
และสิริเจริญยิ่งด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการ คือ
อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญ
นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ
นิพฺพานํ ปรมํ สุญฺญํ
นิพพานํ ปจฺจโย โหตุ
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

ร่วมสร้างอุโบสถ สถานที่ประทับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และสถานที่กระทำสังฆกรรมของพระสงฆ์
แหล่งก่อกำเนิดพุทธทายาท สาวกพระบรมพุทธศาสดา

เว็บไซต์อ้างอิง
http://board.palungjit.com/f105/ขอเชิญคณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมจองเป็นเจ้าภาพสร้างพระมหามณฑป-และสร้างช่อฟ้าอุโบสถ-197122.html
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,782 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย