บอกบุญซื้อปั๊มน้ำ
 ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร   17 ม.ค. 2563

เนื่องด้วยปั๊มน้ำซับเมอร์สของที่พักสงฆ์มงคลธรรมพัง ทางที่พักสงฆ์จำเป็นต้องใช้น้ำ จึงบอกบุญมายัง พุทธบริษัทร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อปั๊มน้ำซัมเมอร์ส แก่ที่พักสงฆ์มงคลธรรม เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนได้มีน้ำใช้
 เปิดอ่านหน้านี้  772 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย