บอกบุญซื้อปั๊มน้ำ

 ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร    17 ม.ค. 2563

เนื่องด้วยปั๊มน้ำซับเมอร์สของที่พักสงฆ์มงคลธรรมพัง ทางที่พักสงฆ์จำเป็นต้องใช้น้ำ จึงบอกบุญมายัง พุทธบริษัทร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อปั๊มน้ำซัมเมอร์ส แก่ที่พักสงฆ์มงคลธรรม เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนได้มีน้ำใช้ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,545 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย