ยุวพุทธฯบางแค เชิญฟังพระอ.มิตซูโอะ คาเวสโก เรื่อง รู้เท่าทันกรรม ชีวิตเป็นสุข อา.21-11-53 @13-16.00

 kaveebsc    19 พ.ย. 2553

ยุวพุทธฯบางแค เชิญฟังพระอ.มิตซูโอะ คาเวสโก
เรื่อง รู้เท่าทันกรรม ชีวิตเป็นสุข
อา. 21-11-53 เวลา 13-16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติธรรม อาคารธรรมนิเวศ ชั้น 4
สำรองที่นั่ง โทร 02 455 2525

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

คติธรรม รู้เท่าทันกรรม ชีวิตเป็นสุข

"หากเรารู้เท่าคือ การรู้ตามความเป็นจริงว่า รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ธรรมารมณ์ เป็นอนิจจัง อนัตตา
และรู้ทัน คือ มีสติว่องไว เป็นมหาสติ ก็จะกำหนดรู้ทันอารมณ์ได้ในแต่ละปัจจุบัน
ขณะนั้นก็เท่ากับว่า เรารู้ทันกรรม เป็นปัญญาที่จะดับทุกข์ ชีวิตเป็นสุขได้"
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,567 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย