ยุวพุทธฯบางแค เชิญฟังพระอ.มิตซูโอะ คาเวสโก เรื่อง รู้เท่าทันกรรม ชีวิตเป็นสุข อา.21-11-53 @13-16.00

 kaveebsc    19 พ.ย. 2553

ยุวพุทธฯบางแค เชิญฟังพระอ.มิตซูโอะ คาเวสโก
เรื่อง รู้เท่าทันกรรม ชีวิตเป็นสุข
อา. 21-11-53 เวลา 13-16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติธรรม อาคารธรรมนิเวศ ชั้น 4
สำรองที่นั่ง โทร 02 455 2525

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

คติธรรม รู้เท่าทันกรรม ชีวิตเป็นสุข

"หากเรารู้เท่าคือ การรู้ตามความเป็นจริงว่า รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ธรรมารมณ์ เป็นอนิจจัง อนัตตา
และรู้ทัน คือ มีสติว่องไว เป็นมหาสติ ก็จะกำหนดรู้ทันอารมณ์ได้ในแต่ละปัจจุบัน
ขณะนั้นก็เท่ากับว่า เรารู้ทันกรรม เป็นปัญญาที่จะดับทุกข์ ชีวิตเป็นสุขได้"
  3,321 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย