เชิญร่วมมหากุศล ซื้อที่ดินสร้างวัด

ขอเชิญสาธุชน ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัย ซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัด ถวายเป็นพุทธบูชา ณ สำนักสงฆ์สามัคคีธรรม(ธรรมานันทสถาน)ธรรมยุต ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัภูมิ

เนื่องด้วย ในเขตอำเภอคอนสาร มีวัดอยู่จำนวนน้อย อีกทั้งอาณาเขตของแต่ละวัดก็มีจำกัด ทำให้ไม่เพียงพอและสะดวกต่อการประกอบศาสนกิจ ของพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน

ดังนั้น ในการนี้ จึงขอเรียญเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมมหากุศลในครั้งนี้ ด้วยการเป็นเจ้าภาพสมทบทุนซื้อที่ดิน เพื่อสร้างวัด ณ ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ-ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์ และพุทธบริษัท ตลอดถึงใช้เป็นสถานที่อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีด้วย

อนึ่ง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เเด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดถึงถวายเป็นพระกุศลบูชาคุณ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่จะทรงเจริญชนมายุ ครบ ๑๐๐ พรรษา ในปีพุทธศาศักราช ๒๕๕๖ ด้วย

ดูภาพกิจกรรมของสำนักสงฆ์ได้ที่
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002506859202


ท่านผู้มีจิตศรัทธา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
พระมหานเรศ สาริสฺสโร (เรขาโชค)
Email: thamma-nantha@hotmail.com
โทร: 02-7141975 หรือ 087-8076246

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างมหากุศล โอนปัจจัยสมทบทุน ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาร้านสหกรณ์กรุงเทพ(เอกมัย)
เลขที่บัญชี 970-0-02452-0
ชื่อบัญชี พระมหานเรศ เรขาโชค(ทุนสร้างวัดสามัคคีธรรม)

ท่านที่โอนปัจจัยเข้าบัญชี โปรดเเจ้งชื่อ-นามสกุล ไปยัง
Email;thamma-nantha@hotmail.com


ขออนุโมทนาท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมมหากุศลทุก ๆ ท่านDT012062

naretการสร้างวัด คือการสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่
การทำบุญที่ที่นับว่าเป็นมหากุศล


ทำบุญอย่างไรให้ได้บุญมาก?????ต้องทำบุญถูกที่ ถูกเวลา ตรงกับความต้องการ และสิ่งที่ทำบุญจะต้องเป็นประโยชน์สำหรับคนส่วนมาก วัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจในการทำความดี การทำบุญเพื่อสร้างวัด จึงได้อานิสงส์เป็นอย่างมาก เพราะเงินที่ทำบุญมีส่วนให้วัดสำเร็จได้ ถ้าไม่มีเราวัดคงจะสำเร็จไม่ได้ และที่สำคัญเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาให้คงอยู่ ไปอีกนานเท่านาน

ความคิดเห็นที่ 1  / naret / 6 ก.พ. 2555 เวลา 11:06 น. อานิสงส์ ถวายที่ดินสร้างวัด

๑.จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฏิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมียิ่งๆขึ้นไป
๒.ทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่ตกต่ำ
๓.มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษ์ และเทวโลก
๔.ปราถนาสิ่งไดที่เป็นบุญกุศล ย่อมสำเร็จได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์
๕.ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ มนุษย์สมบัติ วรรณะสมบัติ ปัญญาสมบัติบริวารสมบัติ
๖.ได้เป็นเทวดามีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทิพย์สมบัติที่รุ่งเรืองตลอดจนมีทิพย์วิมานอันใหญ่โต และมีอานาเขตกว้างใหญ่ไพศาล
๗.มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
๘.มีพร้อมด้วยสุข ๓ ประการเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีนิพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า
๙.จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเองและเป็นที่ดินทำเลดีเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย จะไม่เป็นคนเร่ร่อนอดอยาก
๑๐.ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ใหนประเทศใดแผ่นดินนั้นจะเจริญงอกงามเหมาะแก่การประกอบสำมาชีพตามปราถนาเป็นทำเลดีค้าขายก้าวหน้า ปลูกพืชก็ให้ดอกออกผลงามกว่าที่ใดๆ

ความคิดเห็นที่ 2  / naret / 6 ก.พ. 2555 เวลา 11:06 น. อานิสงส์ ถวายที่ดินเพื่อพระพุทธศาสนา

การถวายที่ดินในบวรพระพุทธศาสนานั้น นับว่าเป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก และผู้ที่ร่วมทำบุญถวายที่ดินนี้นับว่า เป็นผู้มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ ห้องน้ำ โบสถ วิหาร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกองค์ในวัด ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวงที่จะเกิดขึ้น ในศาสนสถาน หลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี้ ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุกอย่างล้วนปลุกสร้างหรือบังเกิดขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้เป็นผู้ถวาย โดยเฉพาะเมื่อสถานที่แห่งนั้นได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งการสร้างสาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคล อันมีพระโสดาบันเป็นต้น ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายในบวรพระพุทธศาสนาแห่งนั้นก็จักได้รับอานิสงส์ดังกล่วาด้วย

ความคิดเห็นที่ 3  / naret / 6 ก.พ. 2555 เวลา 11:07 น. ศาลาสำนักสงฆ์สามัคคีธรรม ระหว่างก่อสร้าง

ความคิดเห็นที่ 4  / naret / 6 ก.พ. 2555 เวลา 11:08 น. ห้องสุขา สำนักสงฆ์สามัคคีธรรม ระหว่างการก่อสร้าง

ความคิดเห็นที่ 5  / naret / 6 ก.พ. 2555 เวลา 11:09 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  2095 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย