มูลนิธิพระธาตุดอยสุเทพ ร่วมกับ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมสร้าง "องค์พระมหาเจดีย์"

 ประทีปธรรม    11 พ.ค. 2555

 มูลนิธิพระธาตุดอยสุเทพ ร่วมกับ ม.ราชภัฏเชียงใหม่  
 เชิญร่วมสร้าง "องค์พระมหาเจดีย์" ถวายเป็นพระราชกุศล 

มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ ร่วมกับ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ก่อสร้าง “องค์พระมหาเจดีย์” ปูชนียสถานแห่งล้านนา มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดโครงการก่อสร้าง “องค์พระมหาเจดีย์” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา 80 พรรษา และ 60 พรรษา ตามลำดับพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธสถานสำหรับพุทธศาสนิกชน

พระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อพระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ได้มีดำริให้ก่อสร้าง “องค์พระมหาเจดีย์” ณ บริเวณเนินเขาด้านหน้าหอประชุม “ทีปังกรรัศมีโชติ” วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้ง 3 พระองค์พร้อมเป็นพุทธสถานให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาสมควรแก่บวรพุทธศาสนาสืบไป สำหรับองค์พระมหาเจดีย์นี้ นับเป็นพุทธศิลป์ล้านนา สมัยพุทธศตวรรษที่ 21 ตามรูปแบบของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารมีทางเดินจงกรมล้อมรอบพระมหาเจดีย์สี่ชั้น รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความกว้างฐานโดยรอบ 67 เมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความสูงขององค์พระมหาเจดีย์จากฐานถึงยอดฉัตรประมาณ 38 เมตร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นองค์พระมหาเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาณาจักรล้านนา บนเนื้อที่ 8 ไร่ ประมาณราคาก่อสร้าง 141 ล้านบาทและประมาณราคาปิดทององค์พระมหาเจดีย์มูลค่ากว่า 60 ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2554 ได้จัดให้มีพิธียกเสาเอก ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างโดยพระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเมตตาเป็นองค์ประธานสงฆ์ พร้อมกันนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งในระยะแรกนี้ได้ดำเนินการปรับพื้นที่ วางผังทำฐานรากและคานคอดิน พร้อมก่อสร้างโครงสร้างตามลำดับชั้น ทั้งหมด 8 ชั้นจนถึงยอดฉัตร โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้จากนั้นในระยะที่สองจะดำเนินการก่ออิฐชั้นเรือนธาตุจนถึงชั้นบัวปากระฆัง ฉาบปูนทาสี และก่อสร้างอาคารบริวารและสุดท้ายระยะที่สามเป็นการปิดทององค์พระมหาเจดีย์

ดังนั้นมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล กองละ 1,000 บาทเพื่อสมทบทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ ทอดถวาย ณ มณฑลพิธีก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 นอกจากนี้ยังสามารถร่วมบูชาถุงทรายมงคลหรือพระดินเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุรวมถึงการบูชาเหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัยรุ่นสร้างองค์พระมหาเจดีย์ และในส่วนอื่นๆตามจิตศรัทธา


สำหรับท่านที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพสามารถร่วมบริจาควัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง อุปกรณ์ อาคารประกอบ และปัจจัยได้

 หรือร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์  
โดยโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (กองทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่บัญชี : 821-2-77284-9
ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่บัญชี : 510-7-02800-2


สอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โทรศัพท์ 053-885883 หรือที่งานประชาสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-885395 – 7 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง http://www.mahachedee.cmru.ac.th
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,599 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย