สวดมนต์ข้ามปี ๙ วัน ๙ คืน ณ วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี (๒๗ ธ.ค ๒๕๕๔ ถึง ๕ ม.ค ๒๕๕๕)

 importshoppings     25 ธ.ค. 2554

http://www.watpamafai.org

คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีและวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดย ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี (เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ เจ้าคณะตำบลโคกไม้ลายเขต ๑ และ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕)

ได้ดำเนินการจัดโครงการนี้ฯ ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานหลายปี ในทุกๆปีมีหน่วยงานราชการมาเข้าร่วมโครงการและร่วมสนับสนุนและจัดทำโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. ๒๕๕๕ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัด สวดมนต์เจริญจิตตภาวนา ร่วมปฏิบัติธรรม ดำเนินวิถีชีวิตพอเพียง โดย กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี หน่วยงานพุทธศาสนาประจำจังหวัดปราจีนบุรี และ อบจ.ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียนวัดป่ามะไฟ พร้อมหน่วยงานอื่นๆ มาร่วมจัดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึง ๑ ม.ค ๒๕๕๕ ณ วัดป่ามะไฟ

วัตถุประสงค์ :

๑.เพื่อความเป็นสิริมงคล ทำความดีส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๔ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕

๒. และเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา “การสวดมนต์ข้ามปีครั้งนี้ถือเป็นการสร้างสิริมงคลและยังเป็นปีพุทธชยันตีครบ ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า

“พุทธชยันตี” ซึ่งหมายถึงชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง และยังหมายรวมไปถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าด้วย

๓.พร้อมทั้งน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา (๕ ธ.ค ๒๕๕๔),สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

๔.และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่

๕.และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้วัดได้จัดกิจกรรมเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนในสถานการณ์อุทกภัย

๖.และชุมชนได้ร่วมกันเสริมสร้างคุณงามความดีเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่

จังหวัดปราจีนบุรีและวัดป่ามะไฟ จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทำดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ วัดใกล้บ้านของท่าน

ในวันเปิดงานที่ ๒๗ ธ.ค ๒๕๕๔

ได้รับความเมตตาอย่างสูงจาก ท่านเจ้าคุณพระราชภัทรธาดา เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี มาเป็นประธานพิธีวันเปิด-ปิดงานเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ และคุณาจาร์ยรำลึก พร้อมมอบน้ำพระพุทธมนต์ที่สวดข้ามปี(รับมอบได้ในคืนวันที่ ๓๑ ธ.ค ถึง ๑ ม.ค) และปฏิทินปี ๒๕๕๕ เป็นที่ระลึก

ในวันส่งท้ายข้ามปี

หลังเที่ยงคืนของวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ พร้อมกับเป็นวันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ปีที่ผ่านมา ท่านพระครูภาวนาธรรมธารีได้เมตตามอบเหรียญพระสยามนิรันตราย (รุ่น ท. คือรุ่นนี้สร้างเพื่อแจกให้ทหารไปชายแดนภาคใต้เท่านั้น ไม่มีให้เช่าบูชา) ให้กับผู้เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี ได้รับกันทุกๆท่านนะครับ

ปีนี้ ๒๕๕๔-๒๕๕๕ จะได้รับของที่ระลึกเป็นอะไรในการร่วมทำดีต้องมากันนะครับ

คลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อเข้าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดูแผนที่ ตารางการสวดมนต์ การเตรียมตัว ...
http://www.watpamafai.org/index.php?mo=3&art=393962
ที่มา : www.watpamafai.org

3,759


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย