ขอเชิญร่วมถือศีลปฎิบัติธรรม ณ วัดป่าธรรมอุทยาน บ้านโนนราษี ต.ดอนงัว อ.บรบือ มหาสารคาม

 ปสุโต    6 เม.ย. 2555

ขอเชิญร่วมถือศีลปฎิบัติธรรม ณ วัดป่าธรรมอุทยาน บ้านโนนราษี ต.ดอนงัว อ.บรบือ จังหวัด มหาสารคาม ในวันที่ 7-14 มิถุนายน 2555 และร่วมงานบวงสรวงวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ งานผ้าป่าสามัคคี และงานฉลองศาลาเอนกประสงค์ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2555 โทร 081-873-8996 พระอาจารย์ กุหลาบ เจ้าอาวาส
  3,322 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย