ขอเชิญร่วมถือศีลปฎิบัติธรรม ณ วัดป่าธรรมอุทยาน บ้านโนนราษี ต.ดอนงัว อ.บรบือ มหาสารคาม

 ปสุโต  

ขอเชิญร่วมถือศีลปฎิบัติธรรม ณ วัดป่าธรรมอุทยาน บ้านโนนราษี ต.ดอนงัว อ.บรบือ จังหวัด มหาสารคาม ในวันที่ 7-14 มิถุนายน 2555 และร่วมงานบวงสรวงวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ งานผ้าป่าสามัคคี และงานฉลองศาลาเอนกประสงค์ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2555 โทร 081-873-8996 พระอาจารย์ กุหลาบ เจ้าอาวาส https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,731


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย