ช่วยอธิบายหน่อยครับ

     

สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ หมายความว่าไงครับ และ เป็นหัวใจของศาษนายังไง
สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ - สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น

พระธรรมท่านว่า สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น นี่หัวใจพุทธศาสนา ท่านสอนว่าอย่าไปยึดอะไรไว้ในใจ ให้ใจสะอาด สบาย ปล่อยวาง ไม่อย่างนั้นก็จะเป็นทุกข์ เพราะอะไร ๆ มันก็เป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้น

ไตรลักษณ์= ลักษณะ 3 อย่าง คือ อนิจจัง ไม่เที่ยง ทุกขัง เป็นทุกข์ อนัตตา ไม่ใช่ตัวตน บังคับไม่ได้


ศาษนา แก้คำผิดครับ ที่ถูกเขียนว่า ศาสนา


 4,188 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย