ใครรู้สถานที่ทำบุญและโบราณสถานที่พระพุทธเจ้าประสูติบ้าง

 yuyu   19 เม.ย. 2556


ในที่สุด"พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร" ชาวไทยได้หล่อหลอมใจกันจัดสร้างขึ้นได้ประดิษฐานที่ลุมพินีสถานแล้ว
บริเวณทางเข้าสู่วิหารมายาเทวี เพื่อให้คนไทยได้สักการะบูชา และยังมาลานเพื่อปฎิบัติธรรมอีกด้วย


ที่มา : dee


 เปิดอ่านหน้านี้  2958 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย