พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)

วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ประวัติ - พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย