พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)

    01 วัฏจักร 14 ธ.ค. 18.mp3

    02 โลกที่มีสุคโต 15 ธ.ค. 18.mp3

    03 ใจเจ้าปัญหา 16 ธ.ค. 18.mp3

    04 ของปลอม ของจริง 17 ธ.ค. 18.mp3

    05 โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ 18 ธ.ค. 18.mp3

    06 พุทธศาสนาให้ที่พึ่งทางใจ 19 ธ.ค. 18.mp3

    07 สรณะ 20 ธ.ค. 18.mp3

    08 อิสระเสรี 21 ธ.ค. 18.mp3

    09 อำนาจกิเลส อำนาจศาสนธรรม 22 ธ.ค. 18.mp3

    10 อาโลโก อุทปาทิ 23 ธ.ค. 18.mp3

    12 จะฝึกจิตต้องฝืน 25 ธ.ค. 18.mp3

    13 ทั่วไปเกี่ยวกับจิตภาวนา 26 ธ.ค. 18.mp3

    14 ส.ค.ส. 27 ธ.ค. 18.mp3

    15 อุบายวิธีถอดถอนอุปาทานขันธ์ 28 ธ.ค. 18.mp3

    16 หินลับสติปัญญา 29 ธ.ค. 18.mp3

    17 สาระคุณของศาสนธรรม 30 ธ.ค. 18.mp3

    18 พระนิพพานกังวานอยู่ในจิต 31 ธ.ค. 18.mp3

    19 ปราบ-ขู่ 1 ม.ค. 19.mp3

    20 ศาสนาทำให้คนวิเศษกว่าสัตว์ 2 ม.ค. 19.mp3

    21 อุบายฝึกจิตทางลัด 4 ม.ค. 19.mp3

    22 การปฎิบัติของพระอาจารย์ 5 ม.ค. 19.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย