ธรรมะในสวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ทำบุญตักบาตรกับพระมหาเฉลิม ปิยะทัสสี วัดปัญญานันทาราม คลองหลวง ปทุมธานี

 Webmaster  

ขอเชิญร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม กับโครงการธรรมะในสวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เช้าวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑

ณ สนามตรงข้ามที่ทำการสวนลุมพินี ทางเข้าด้านถนนวิทยุ สวนลุมพินี
------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการ

07.00 น. พระสงฆ์พร้อมกันที่บริเวณจัดกิจกรรม “ธรรมะในสวน” ฉันภัตาหารเช้า

07.10 น. ผู้ที่มาร่วมงาน สวดมนต์ทำวัตรเช้า และสวดสรภัญญะบูชาพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ แล้วนั่งสมาธิ

07.30 น. ประธานในพิธีจุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีลและฟังบรรยายธรรม โดย พระมหาเฉลิม ปิยะทัสสี หัวข้อ "โยนิโสมนสิการ - การใช้ความคิด พิจารณาถึงต้นเต้า สาวหาเหตุผล" วัดปัญญานันทาราม คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี

08.10 น. ร่วมกันกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้ว และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

08.30 น. ร่วมกันตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดเดียวกัน

09.00 น. เสร็จพิธี


หมายเหตุ : เวลาปิดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ที่มา : ชมรมธรรมะในสวน 02 645 0300

1,158


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย