ธรรมะในสวน ณ โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร เวลา 7:00 น วันอาทิตย์ 29 กันยายน 2562

ธรรมะในส่วน อาทิตย์ที่ 29 กันยายน นี้ เปลี่ยนสถานที่ เป็น ที่ โรงเรียน สวนลุมพินี ประตูฝัง ถนน วิทยุ
เวลา 7:00 น. เรียนเชิญ กัลยาณมิตรทุกท่าน
 เปิดอ่านหน้านี้  289 


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย