ธรรมะในสวน ณ โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร เวลา 7:00 น วันอาทิตย์ 29 กันยายน 2562

ธรรมะในส่วน อาทิตย์ที่ 29 กันยายน นี้ เปลี่ยนสถานที่ เป็น ที่ โรงเรียน สวนลุมพินี ประตูฝัง ถนน วิทยุ
เวลา 7:00 น. เรียนเชิญ กัลยาณมิตรทุกท่าน
 เปิดอ่านหน้านี้  1483 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย