นิทาน วิธีรับมือกับพวกชอบนินทา(พระมหาสมปอง)

 alfred  

หมู่บ้านแมวแห่งหนึ่ง จัดให้มีการแข่งขันปีนเสา มีแมวใหญ่น้อยเข้าแข่งขันจำนวานมาก

ปรากฏว่ามีกองแช่ง ตะโกนบอกว่า "ไม่มีใครปีนถึงยอดเสาได้หรอก มันยากลำบาก"

แมวเมื่อได้ยินก็หมดแรงล่วงลงมาจากเสา ทีละตัว เหลือแมวเพียงตัวเดียวที่ขึ้นไปถึงยอดเสา

เมื่อแมวลงมาจากยอดเสา นักข่าวก็เข้าไปรุมสัมภาษณ์ว่าเจ้าทำได้อย่างไร

ไม่มีคำตอบจากแมวที่ชนะเพราะมันเป็นแมวหูหนวกที่ไม่ได้ยินเสียงกองแช่ง


4,158


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย