ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ธรรมะในสวน วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 7:00 น. ณ โรงเรียนสวนลุมพินี ฝั่งประตูถนนวิทยุ

 dhammathaistaff  

เรียนเชิญ กัลยาณมิตรจิตศรัทธา ใน พระพุทธศาสนา ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ธรรมะในสวน เดือนสุดท้าย ของปี 2562

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 7:00 น.

ณ โรงเรียนสวนลุมพินี ฝั่งประตูถนนวิทยุ


1,577


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย