ธรรมะในสวน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร เวลา 7:00 น วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม 2562

ตักบาตร ข้าวสาร อาหาร แห้ง พร้อมฟังธรรมะบรรยาย ร่วมกัน สวมลุมพีนี กรุงเทพ ฝั่ง ถนน วิทยุ
 เปิดอ่านหน้านี้  1622 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย