ปริวาสกรรม หน้าที่ 2


รายการงานปริวาสกรรมประจำปีทั่วประเทศ หน้าที่ 2

ลำดับ
วันที่จัดงาน
สถานที่จัดงาน
โทร.
101.
วันที่ 10 ม.ค.
วัดพระธาตุห้าดวง  ต.ลี้  อ.ลี้  จ.ลำพูน  51110
053-570244
102.
วันที่ 10 ม.ค.
วัดสวนวิเวก  ต.ไร่เก่า  อ.สามร้อยยอด  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77180
09-9145510
103.
วันที่ 10 ม.ค.
วัดสวนวิเวกอาศรมพรหมรังสี  ต.ประดัง  อ.สะเดา  จ.สงขลา  90120
-
104.
วันที่ 10 ม.ค.
วัดสันติวนาราม  ต.บ้านเชียง  อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี  41320
-
105.
วันที่ 11 ม.ค.
วัดป่าศรีพนาวัน (จอมศรี)  ต.หนองแวง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  45000
-
106.
วันที่ 12 ม.ค.
วัดราษฎร์เจริญธรรม  ต.ช่องแคบ  อ.พบพระ  จ.ตาก  63160
055-520218
107.
วันที่ 16 ม.ค.
วัดเลียบบูรพาราม  ต.เมืองใต้  อ.เมือง  จ.ศรีษะเกษ  33001
045-613306
108.
วันที่ 17 ม.ค.
วัดบ่อสุพรรณ (หัววัง)  ต.บ่อสุพรรณ  อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี  72190
06-8940685
109.
วันที่ 17 ม.ค.
วัดปีกวงฆ้อง  ต.ท่าไม้  อ.ชุมแสง  จ.นครสวรรค์  60120
056-353106
110.
วันที่ 17 ม.ค.
วัดป่าอุทยาน (หนองผึ้ง)  ต.หนองแคน  อ.ปทุมรัตน์  จ.ร้อยเอ็ด  45190
09-9425683
111.
วันที่ 17 ม.ค.
วัดชุมพวา  ต.ชุมพวง  อ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา  30270
093-437536
112.
วันที่ 19 ม.ค.
วัดสว่างบุ้งคล้า (จ.ต.)  ต.ลาดพัฒนา  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  44000
043-795028
113.
วันที่ 19 ม.ค.
วัดด่านเกวียน  ต.โตนด  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา  30160
-
114.
วันที่ 19 ม.ค.
วัดลำนารายณ์  (จ.ต.)  ต.ลำนารายณ์  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี  15130
036-461016
115.
วันที่ 20 ม.ค.
วัดถลุงทอง  ต.หินตก  อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช  80350
01-0810131
116.
วันที่ 20 ม.ค.
วัดป่าพุทธนิมิตร  ต.บ้านผือ  อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์  32180
06-2387848
117.
วันที่ 20 ม.ค.
วัดเกรียงไกรใต้  ต.เกรียงไกร  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
056-274055
118.
วันที่ 20 ม.ค.
วัดหนองบัวงาม  ต.ไทรย้อย  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก  65190
-
119.
วันที่ 20 ม.ค.
วัดปรางสีดา  ต.สีดา  กิ่ง อ.สีดา  จ.นครราชสีมา  30430
06-2526360
120.
วันที่ 20 ม.ค.
วัดป่ามันพ่น  ต.หมากผ้า  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
-
121.
วันที่ 20 ม.ค.
วัดป่าช้าโศกเก่า  ต.เขาแก้ว  อ.เชียงคาน  จ.เลย  42110
-
122.
วันที่ 20 ม.ค.
วัดถ้ำเขาลอย  ต.เขาวง  อ.แก่งหางแมว  จ.จันทบุรี  22160
039-437536
123.
วันที่ 20 ม.ค.
วัดป่าอุทยาน (หนองผึ้ง)  ต.หนองแคน  อ.ปทุมรัตน์  จ.ร้อยเอ็ด  45190
09-9425683
124.
วันที่ 20 ม.ค.
ศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองเสากี่  ต.ค.  อ.คง  จ.นครราชสีมา  30260
01-0757527
125.
-
-
-
126.
วันที่ 21 ม.ค.
วัดคลองมะเกลือ  ต.วงฆ้อง  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  65180
-
127.
วันที่ 21 ม.ค. 
วัดเขาเจริญสุข  ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา  24120
038-599049
128.
วันที่ 22 ม.ค.
ธรรมสถานลานโพธิ์บ้านครู  ต.บ้านธิ  อ.บ้านธิ  จ.ลำพูน  51180
01-8215437
129.
วันที่ 23 ม.ค.-1 ก.พ.
วัดท่าเสด็จ  ต.จรเข้เผือก  ต.ด่านมะขามเตี้ย  จ.กาญจนบุรี  71260
01-8250509
01-8569113
130.
วันที่ 24 ม.ค.
วัดใหม่คำวัน  ต.ดงป่าคำ  อ.เมือง  จ.พิจิตร  66000
056-697148
131.
วันที่ 25 ม.ค.
วัดขนอน (หนังใหญ่)  ต.สร้อยฟ้า  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  70120
032-233386
132.
วันที่ 30 ม.ค.
วัดอินทรารามนอก  ต.เมืองใหม่  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม  75110
-
133.
วันที่ 1 ก.พ.
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ  ต.ธารทอง  อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย  57250
01-9501754
134.
วันที่ 1 ก.พ.
วัดป่าละหารทราย  (รจอ.)  ต.ละหารทราย  อ.ละหารทราย  จ.บุรีรัมย์  31170
09-9479977
135.
วันที่ 1 ก.พ.
วัดอินทรารามใน  ต.เหมืองใหม่  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม  75110
034-761888
136.
วันที่ 1 ก.พ.
วัดนาสาร  ต.นาสาร  อ.นาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี  84120
077-341092
137.
วันที่ 1 ก.พ.
วัดเวฬุวัน(ป่าไผ่) (จ.ต.)  ต.จันทึก  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  30130
01-1208244
138.
วันที่ 1 ก.พ.
วัดบ้านไพ  ต.ขามเฒ่า  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา  30160
01-7891196
139.
วันที่ 2 ก.พ.
วัดชีแวะ (จ.ต.)  ต.งิ้วราย  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  15000
09-8011360
140.
วันที่ 3 ก.พ.
วัดเจดีย์หอย  ต.บ่อเงิน  อ.ลาดลุมแก้ว  จ.ปทุมธานี  12140
02-5818347
141.
วันที่ 3 ก.พ.
วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม  ต.บ้านมุง  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก  65190
01-2722879
142.
วันที่ 7 ก.พ.
วัดพระพุทธบาทเขาพนม  ต.ท่าตูม  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์  32120
044-591160
143.
วันที่ 9 ก.พ.
สำนักสงฆ์เวฬุวัน  ต.เลิงใต้  อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม  44140
01-1173416
144.
วันที่ 10 ก.พ.
วัดประดับ  ต.ค่ายบางระจัน  อ.บางระจัน  จ.สิงห์บุรี  16150
036-535041
145.
วันที่ 11 ก.พ.
สำนักสงฆ์ต้นแซะ  ต.ปาดังเบซาร์  อ.สะเดา  จ.สงขลา  90240
-
146.
วันที่ 14 ก.พ.
วัดสุวรรณคีรี  (ควนมูสัง)  ต.จูปิง  รัฐเปอร์ลิส  ประเทศมาเลเซีย  0000
0076-40-9386678
147.
วันที่ 14 ก.พ.
วัดป่าโนนกุดหล่ม  ต.โพนเขวา  อ.เมือง  จ.ศรีษะเกษ  33000
09-5828999
148.
วันที่ 15 ก.พ.
วัดเกษวารีวิปัสสนา(ห้วยน้ำใส) ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
01-0423067
149.
วันที่ 15 ก.พ.
วัดอัมพวัน  ต.หินโคน  อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์  31130
09-8459782
150.
วันที่ 18 ก.พ.
วัดควนคลัง (คลังสิน)  ต.ทุ่งใหญ่  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช  80240
09-5944653
151.
วันที่ 18 ก.พ.
วัดเขาคมบาง  ต.หนองแหน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา  24120
-
152.
วันที่ 26 ก.พ.
วัดถ้ำเขาลักษณ์จันทร์  ต.ปากแพรก  อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบฯ 77170
032-699006
153.
วันที่ 27 ก.พ.
วัดกำแพงใต้  ต.บ้านสิงห์  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  70120
032-356150
154.
วันที่ 28 ก.พ.
วัดพระธาตุแสนคำฟู  ต.แม่เงิน  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  57150
053-660797
155.
วันที่ 28 ก.พ.
สำนักสงฆ์สีสปาวัน  (ธุดงค์)  ต.น้ำพอง  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น  40310
-
156.
วันที่ 1 มี.ค.
วัดสนามแย้  ต.สนามแย้  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี   70190
-
157.
วันที่ 1 มี.ค.
วัดสมเด็จดอยน้อย  ต.แม่สา  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  50180
053-298856
158.
วันที่ 1 มี.ค.
วัดไทรย์  ต.หัวเขา  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  72120
09-0045124
159.
วันที่ 1-10 มี.ค.
วัดทุ่งน้อย  ต.แหลมบัว  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม  73120
034-208-260
160.
วันที่ 1 มี.ค.
วัดอรัญคามวารี  ต.อรัญคามวารี  อ.เคียนซา  จ.สุราษฎร์ธานี  84260
06-2784496
161.
วันที่ 1 มี.ค.
วัดห้วยบง  ต.ห้วยบง  อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000
01-9474296
162.
วันที่ 3 มี.ค.
สำนักสงฆ์ตลิ่งสูง  ต.ทองหลาง  อ.ห้วยคต  จ.อุทัยธานี  61170
09-9591703
163.
วันที่ 3 มี.ค.
สำนักสงฆ์พฤกษาธรรมราม  ต.ถ้ำสิงขร  อ.คีรีรัฐนิคม  จ.สุราษฎร์ธานี     
09-2883826
164. 
วันที่ 3 มี.ค.
วัดบ้านผำ (จ.ต.)  ต.โคกก่อง  อ.สำโรง  จ.อุบลราชธานี  34360
01-6004283
165.  
วันที่ 3 มี.ค.
แม่ขรีประชาราม  ต.แม่ขรี  อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง  93160
01-7679501
166.
วันที่ 4 มี.ค.
วัดแก้วบัวบาน  ต.โพนสา  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย  43110
-
167.
วันที่ 5 มี.ค.
วัดเกาะดอนสวรรค์  ต.ท่าเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 
01-8714065
168.
วันที่ 5 มี.ค.
วัดสำโรงพลัน  ต.สำโรงพลัน  อ.ไพรบึง  จ.ศรีษะเกษ  33180
045-675068
169.
วันที่ 5 มี.ค.
วัดเขาบายศรี  ต.พลูตาหลวง  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20180 
01-8742488
170.
วันที่ 7-17 มี.ค.
วัดพระธาตุผาเงา (จ.อ.)  ต.เวียง  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  57150
053-777151-2
171.
วันที่ 9 มี.ค.
วัดสีระมัน (จ.ต.)  ต.เขาชะเมา  อ.แกลง  จ.ระยอง  21110
038-969024
172.
วันที่ 9 มี.ค.
วัดโคกดินแดง  ต.พุแค  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี  18000
-
173.
วันที่ 10 มี.ค.
วัดเตาขนมจีน  ต.วังทอง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000
-
174.
วันที่ 10 มี.ค.
วัดชูนวล  ต.โคกม่วง  อ.คลองหอยโข่ง  จ.สงขลา  90110 
074-2422061
175.
วันที่ 11 มี.ค.
วัดเขากรวด  ต.เกาะพลับพลา  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000
01-3986798
176.
วันที่ 12 มี.ค.
วัดประชาสามัคคี (จ.ต.)  ต.ตะคล้อ  อ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค์ 60220
056-357076
177.
วันที่ 12 มี.ค.
วัดพระธาตุดอยเวียง  ต.บ้านธิ  อ.บ้านธิ  จ.ลำพูน  51180
01-9509195
178.
วันที่ 13 มี.ค.
วัดราหุล  ต.พระงาม  อ.พรหมบุรี  จ.สิงห์บุรี  16120
01-4587662
179.
วันที่ 13 มี.ค.
ส.น.ป.ธ.พรหมประพาส  ต.หนองหญ้า  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  71000
09-2580533
180.
วันที่ 15 มี.ค.
วัดท่าไทร (จ.จ.)  ต.ทองท่าใหม่  อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี  84290
077-273834
181.
วันที่ 17 มี.ค.
วัดเทพกุญชร  ต.ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีธรรมราช  80250
075-486621
182.
วันที่ 17 มี.ค.
สำนักสงฆ์ดอนปู่ตา  ต.บ้านเหล่าเมย  อ.ทรายมูล  จ.ยโสธร  35170
09-2248427
183.
วันที่ 17 มี.ค.
วัดหนองไฮ  ต.สระกรวด  อ.ศรีเทพ  จ.เพชรบูรณ์  67170
-
184.
วันที่ 18 มี.ค. 
วัดป่าบ้านม่วง  ต.ทุ่งใหญ่  อ.กันทรลักษณ์  จ.ศรีษะเกษ  33110 
01-4595133
185.
วันที่ 20 มี.ค.
วัดหนองกุลา  ต.หนองกุลา  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก  65140
01-4617427
186.
วันที่ 20 มี.ค.
วัดพนมพนาวาส  ต.คลองขุด  อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา  24140
038-587095
187.
วันที่ 20 มี.ค.
วัดสว่างทักษิณ (อาเยาะ)  ต.บัวโคก  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์  32120 
01-2893989
188.
วันที่ 20 มี.ค.
สำนักสงฆ์ดอนตูม  ต.บ้านค้อ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000
01-3690306
189.
วันที่ 20 มี.ค.
วัดหนองหม้อแกง (จ.ต.)  ต.ท่าช้าง  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  65150
01-2271071
190.
วันที่ 22 มี.ค.
วัดพรหมบุรี  ต.พรหมบุรี  อ.พรหมบุรี  จ.สิงห์บุรี  16120
-
191.
วันที่ 24 มี.ค.
วัดสวนป่าสมุนไพรพรหมยาน  ต.วังเย็น  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา  24140 
038-587095
192.
วันที่ 24 มี.ค.
วัดลำมหาชัย  ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา  24120
09-0922409
193.
วันที่ 24 มี.ค.
วัดอิฐวนาราม  ต.ทุ่ง  อ.ไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี  84110
01-6951416
194.
วันที่ 27 มี.ค.
วัดเขาช่องลม  ต.เขาคันทรง  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20110
01-9475090
195.
วันที่ 28 มี.ค.
วัดวังโตก  ต.ตลิ่งชัน  อ.ด่านลานหอย  จ.สุโขทัย   64140
01-0442724
196.
วันที่ 30 มี.ค.
วัดอินทรารามนอก รุ่น 2  ต.เมืองใหม่  อ.อัพวา  จ.สมุทรสงคราม  75110
-
197.
วันที่ 1 เม.ย.
วัดราษฎร์ศรัทธา ก.ม.10  ต.พูลตาหลวง  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20180 
038-436858
198.
วันที่ 1 เม.ย.
วัดป่าสันติวิเวกธรรม  ต.หนองม่วง  อ.โคกสูง  จ.สระแก้ว  27120 
01-8175831
199.
วันที่ 1 เม.ย.
วัดเขาตะเกียบ  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77110
032-536060
200.
วันที่ 1 เม.ย.
วัดหนองหว้า  ต.ต้นคล้า  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา  30260
 01-0757527


หน้าที่ 1 ( 1 - 100 )
หน้า 1 2 3 4
หน้าที่ 3 ( 201 - 300 )

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย