พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 
หน้าแรก ปริวาสกรรม หน้า ๒
ปริวาสกรรม    รายการงานปริวาสกรรมประจำปีทั่วประเทศ

ลำดับ
วันที่จัดงาน
สถานที่จัดงาน
โทร.
101.
วันที่ 10 ม.ค.
วัดพระธาตุห้าดวง  ต.ลี้  อ.ลี้  จ.ลำพูน  51110
053-570244
102.
วันที่ 10 ม.ค.
วัดสวนวิเวก  ต.ไร่เก่า  อ.สามร้อยยอด  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77180
09-9145510
103.
วันที่ 10 ม.ค.
วัดสวนวิเวกอาศรมพรหมรังสี  ต.ประดัง  อ.สะเดา  จ.สงขลา  90120
-
104.
วันที่ 10 ม.ค.
วัดสันติวนาราม  ต.บ้านเชียง  อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี  41320
-
105.
วันที่ 11 ม.ค.
วัดป่าศรีพนาวัน (จอมศรี)  ต.หนองแวง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  45000
-
106.
วันที่ 12 ม.ค.
วัดราษฎร์เจริญธรรม  ต.ช่องแคบ  อ.พบพระ  จ.ตาก  63160
055-520218
107.
วันที่ 16 ม.ค.
วัดเลียบบูรพาราม  ต.เมืองใต้  อ.เมือง  จ.ศรีษะเกษ  33001
045-613306
108.
วันที่ 17 ม.ค.
วัดบ่อสุพรรณ (หัววัง)  ต.บ่อสุพรรณ  อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี  72190
06-8940685
109.
วันที่ 17 ม.ค.
วัดปีกวงฆ้อง  ต.ท่าไม้  อ.ชุมแสง  จ.นครสวรรค์  60120
056-353106
110.
วันที่ 17 ม.ค.
วัดป่าอุทยาน (หนองผึ้ง)  ต.หนองแคน  อ.ปทุมรัตน์  จ.ร้อยเอ็ด  45190
09-9425683
111.
วันที่ 17 ม.ค.
วัดชุมพวา  ต.ชุมพวง  อ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา  30270
093-437536
112.
วันที่ 19 ม.ค.
วัดสว่างบุ้งคล้า (จ.ต.)  ต.ลาดพัฒนา  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  44000
043-795028
113.
วันที่ 19 ม.ค.
วัดด่านเกวียน  ต.โตนด  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา  30160
-
114.
วันที่ 19 ม.ค.
วัดลำนารายณ์  (จ.ต.)  ต.ลำนารายณ์  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี  15130
036-461016
115.
วันที่ 20 ม.ค.
วัดถลุงทอง  ต.หินตก  อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช  80350
01-0810131
116.
วันที่ 20 ม.ค.
วัดป่าพุทธนิมิตร  ต.บ้านผือ  อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์  32180
06-2387848
117.
วันที่ 20 ม.ค.
วัดเกรียงไกรใต้  ต.เกรียงไกร  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
056-274055
118.
วันที่ 20 ม.ค.
วัดหนองบัวงาม  ต.ไทรย้อย  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก  65190
-
119.
วันที่ 20 ม.ค.
วัดปรางสีดา  ต.สีดา  กิ่ง อ.สีดา  จ.นครราชสีมา  30430
06-2526360
120.
วันที่ 20 ม.ค.
วัดป่ามันพ่น  ต.หมากผ้า  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
-
121.
วันที่ 20 ม.ค.
วัดป่าช้าโศกเก่า  ต.เขาแก้ว  อ.เชียงคาน  จ.เลย  42110
-
122.
วันที่ 20 ม.ค.
วัดถ้ำเขาลอย  ต.เขาวง  อ.แก่งหางแมว  จ.จันทบุรี  22160
039-437536
123.
วันที่ 20 ม.ค.
วัดป่าอุทยาน (หนองผึ้ง)  ต.หนองแคน  อ.ปทุมรัตน์  จ.ร้อยเอ็ด  45190
09-9425683
124.
วันที่ 20 ม.ค.
ศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองเสากี่  ต.ค.  อ.คง  จ.นครราชสีมา  30260
01-0757527
125.
วันที่ 21 ม.ค. 
วัดป่าพรหมยาน  รุ่นที่ 1  ต.วังเย็น  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา  24190
06-0704242
126.
วันที่ 21 ม.ค.
วัดคลองมะเกลือ  ต.วงฆ้อง  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  65180
-
127.
วันที่ 21 ม.ค. 
วัดเขาเจริญสุข  ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา  24120
038-599049
128.
วันที่ 22 ม.ค.
ธรรมสถานลานโพธิ์บ้านครู  ต.บ้านธิ  อ.บ้านธิ  จ.ลำพูน  51180
01-8215437
129.
วันที่ 23 ม.ค.-1 ก.พ.
วัดท่าเสด็จ  ต.จรเข้เผือก  ต.ด่านมะขามเตี้ย  จ.กาญจนบุรี  71260
01-8250509
01-8569113
130.
วันที่ 24 ม.ค.
วัดใหม่คำวัน  ต.ดงป่าคำ  อ.เมือง  จ.พิจิตร  66000
056-697148
131.
วันที่ 25 ม.ค.
วัดขนอน (หนังใหญ่)  ต.สร้อยฟ้า  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  70120
032-233386
132.
วันที่ 30 ม.ค.
วัดอินทรารามนอก  ต.เมืองใหม่  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม  75110
-
133.
วันที่ 1 ก.พ.
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ  ต.ธารทอง  อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย  57250
01-9501754
134.
วันที่ 1 ก.พ.
วัดป่าละหารทราย  (รจอ.)  ต.ละหารทราย  อ.ละหารทราย  จ.บุรีรัมย์  31170
09-9479977
135.
วันที่ 1 ก.พ.
วัดอินทรารามใน  ต.เหมืองใหม่  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม  75110
034-761888
136.
วันที่ 1 ก.พ.
วัดนาสาร  ต.นาสาร  อ.นาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี  84120
077-341092
137.
วันที่ 1 ก.พ.
วัดเวฬุวัน(ป่าไผ่) (จ.ต.)  ต.จันทึก  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  30130
01-1208244
138.
วันที่ 1 ก.พ.
วัดบ้านไพ  ต.ขามเฒ่า  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา  30160
01-7891196
139.
วันที่ 2 ก.พ.
วัดชีแวะ (จ.ต.)  ต.งิ้วราย  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  15000
09-8011360
140.
วันที่ 3 ก.พ.
วัดเจดีย์หอย  ต.บ่อเงิน  อ.ลาดลุมแก้ว  จ.ปทุมธานี  12140
02-5818347
141.
วันที่ 3 ก.พ.
วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม  ต.บ้านมุง  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก  65190
01-2722879
142.
วันที่ 7 ก.พ.
วัดพระพุทธบาทเขาพนม  ต.ท่าตูม  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์  32120
044-591160
143.
วันที่ 9 ก.พ.
สำนักสงฆ์เวฬุวัน  ต.เลิงใต้  อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม  44140
01-1173416
144.
วันที่ 10 ก.พ.
วัดประดับ  ต.ค่ายบางระจัน  อ.บางระจัน  จ.สิงห์บุรี  16150
036-535041
145.
วันที่ 11 ก.พ.
สำนักสงฆ์ต้นแซะ  ต.ปาดังเบซาร์  อ.สะเดา  จ.สงขลา  90240
-
146.
วันที่ 14 ก.พ.
วัดสุวรรณคีรี  (ควนมูสัง)  ต.จูปิง  รัฐเปอร์ลิส  ประเทศมาเลเซีย  0000
0076-40-9386678
147.
วันที่ 14 ก.พ.
วัดป่าโนนกุดหล่ม  ต.โพนเขวา  อ.เมือง  จ.ศรีษะเกษ  33000
09-5828999
148.
วันที่ 15 ก.พ.
วัดเกษวารีวิปัสสนา(ห้วยน้ำใส) ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
01-0423067
149.
วันที่ 15 ก.พ.
วัดอัมพวัน  ต.หินโคน  อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์  31130
09-8459782
150.
วันที่ 18 ก.พ.
วัดควนคลัง (คลังสิน)  ต.ทุ่งใหญ่  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช  80240
09-5944653
151.
วันที่ 18 ก.พ.
วัดเขาคมบาง  ต.หนองแหน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา  24120
-
152.
วันที่ 26 ก.พ.
วัดถ้ำเขาลักษณ์จันทร์  ต.ปากแพรก  อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบฯ 77170
032-699006
153.
วันที่ 27 ก.พ.
วัดกำแพงใต้  ต.บ้านสิงห์  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  70120
032-356150
154.
วันที่ 28 ก.พ.
วัดพระธาตุแสนคำฟู  ต.แม่เงิน  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  57150
053-660797
155.
วันที่ 28 ก.พ.
สำนักสงฆ์สีสปาวัน  (ธุดงค์)  ต.น้ำพอง  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น  40310
-
156.
วันที่ 1 มี.ค.
วัดสนามแย้  ต.สนามแย้  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี   70190
-
157.
วันที่ 1 มี.ค.
วัดสมเด็จดอยน้อย  ต.แม่สา  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  50180
053-298856
158.
วันที่ 1 มี.ค.
วัดไทรย์  ต.หัวเขา  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  72120
09-0045124
159.
วันที่ 1-10 มี.ค.
วัดทุ่งน้อย  ต.แหลมบัว  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม  73120
034-208-260
160.
วันที่ 1 มี.ค.
วัดอรัญคามวารี  ต.อรัญคามวารี  อ.เคียนซา  จ.สุราษฎร์ธานี  84260
06-2784496
161.
วันที่ 1 มี.ค.
วัดห้วยบง  ต.ห้วยบง  อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000
01-9474296
162.
วันที่ 3 มี.ค.
สำนักสงฆ์ตลิ่งสูง  ต.ทองหลาง  อ.ห้วยคต  จ.อุทัยธานี  61170
09-9591703
163.
วันที่ 3 มี.ค.
สำนักสงฆ์พฤกษาธรรมราม  ต.ถ้ำสิงขร  อ.คีรีรัฐนิคม  จ.สุราษฎร์ธานี     
09-2883826
164. 
วันที่ 3 มี.ค.
วัดบ้านผำ (จ.ต.)  ต.โคกก่อง  อ.สำโรง  จ.อุบลราชธานี  34360
01-6004283
165.  
วันที่ 3 มี.ค.
แม่ขรีประชาราม  ต.แม่ขรี  อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง  93160
01-7679501
166.
วันที่ 4 มี.ค.
วัดแก้วบัวบาน  ต.โพนสา  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย  43110
-
167.
วันที่ 5 มี.ค.
วัดเกาะดอนสวรรค์  ต.ท่าเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 
01-8714065
168.
วันที่ 5 มี.ค.
วัดสำโรงพลัน  ต.สำโรงพลัน  อ.ไพรบึง  จ.ศรีษะเกษ  33180
045-675068
169.
วันที่ 5 มี.ค.
วัดเขาบายศรี  ต.พลูตาหลวง  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20180 
01-8742488
170.
วันที่ 7-17 มี.ค.
วัดพระธาตุผาเงา (จ.อ.)  ต.เวียง  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  57150
053-777151-2
171.
วันที่ 9 มี.ค.
วัดสีระมัน (จ.ต.)  ต.เขาชะเมา  อ.แกลง  จ.ระยอง  21110
038-969024
172.
วันที่ 9 มี.ค.
วัดโคกดินแดง  ต.พุแค  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี  18000
-
173.
วันที่ 10 มี.ค.
วัดเตาขนมจีน  ต.วังทอง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000
-
174.
วันที่ 10 มี.ค.
วัดชูนวล  ต.โคกม่วง  อ.คลองหอยโข่ง  จ.สงขลา  90110 
074-2422061
175.
วันที่ 11 มี.ค.
วัดเขากรวด  ต.เกาะพลับพลา  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000
01-3986798
176.
วันที่ 12 มี.ค.
วัดประชาสามัคคี (จ.ต.)  ต.ตะคล้อ  อ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค์ 60220
056-357076
177.
วันที่ 12 มี.ค.
วัดพระธาตุดอยเวียง  ต.บ้านธิ  อ.บ้านธิ  จ.ลำพูน  51180
01-9509195
178.
วันที่ 13 มี.ค.
วัดราหุล  ต.พระงาม  อ.พรหมบุรี  จ.สิงห์บุรี  16120
01-4587662
179.
วันที่ 13 มี.ค.
ส.น.ป.ธ.พรหมประพาส  ต.หนองหญ้า  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  71000
09-2580533
180.
วันที่ 15 มี.ค.
วัดท่าไทร (จ.จ.)  ต.ทองท่าใหม่  อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี  84290
077-273834
181.
วันที่ 17 มี.ค.
วัดเทพกุญชร  ต.ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีธรรมราช  80250
075-486621
182.
วันที่ 17 มี.ค.
สำนักสงฆ์ดอนปู่ตา  ต.บ้านเหล่าเมย  อ.ทรายมูล  จ.ยโสธร  35170
09-2248427
183.
วันที่ 17 มี.ค.
วัดหนองไฮ  ต.สระกรวด  อ.ศรีเทพ  จ.เพชรบูรณ์  67170
-
184.
วันที่ 18 มี.ค. 
วัดป่าบ้านม่วง  ต.ทุ่งใหญ่  อ.กันทรลักษณ์  จ.ศรีษะเกษ  33110 
01-4595133
185.
วันที่ 20 มี.ค.
วัดหนองกุลา  ต.หนองกุลา  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก  65140
01-4617427
186.
วันที่ 20 มี.ค.
วัดพนมพนาวาส  ต.คลองขุด  อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา  24140
038-587095
187.
วันที่ 20 มี.ค.
วัดสว่างทักษิณ (อาเยาะ)  ต.บัวโคก  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์  32120 
01-2893989
188.
วันที่ 20 มี.ค.
สำนักสงฆ์ดอนตูม  ต.บ้านค้อ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000
01-3690306
189.
วันที่ 20 มี.ค.
วัดหนองหม้อแกง (จ.ต.)  ต.ท่าช้าง  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  65150
01-2271071
190.
วันที่ 22 มี.ค.
วัดพรหมบุรี  ต.พรหมบุรี  อ.พรหมบุรี  จ.สิงห์บุรี  16120
-
191.
วันที่ 24 มี.ค.
วัดสวนป่าสมุนไพรพรหมยาน  ต.วังเย็น  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา  24140 
038-587095
192.
วันที่ 24 มี.ค.
วัดลำมหาชัย  ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา  24120
09-0922409
193.
วันที่ 24 มี.ค.
วัดอิฐวนาราม  ต.ทุ่ง  อ.ไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี  84110
01-6951416
194.
วันที่ 27 มี.ค.
วัดเขาช่องลม  ต.เขาคันทรง  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20110
01-9475090
195.
วันที่ 28 มี.ค.
วัดวังโตก  ต.ตลิ่งชัน  อ.ด่านลานหอย  จ.สุโขทัย   64140
01-0442724
196.
วันที่ 30 มี.ค.
วัดอินทรารามนอก รุ่น 2  ต.เมืองใหม่  อ.อัพวา  จ.สมุทรสงคราม  75110
-
197.
วันที่ 1 เม.ย.
วัดราษฎร์ศรัทธา ก.ม.10  ต.พูลตาหลวง  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20180 
038-436858
198.
วันที่ 1 เม.ย.
วัดป่าสันติวิเวกธรรม  ต.หนองม่วง  อ.โคกสูง  จ.สระแก้ว  27120 
01-8175831
199.
วันที่ 1 เม.ย.
วัดเขาตะเกียบ  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77110
032-536060
200.
วันที่ 1 เม.ย.
วัดหนองหว้า  ต.ต้นคล้า  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา  30260
 01-0757527


หน้าที่ 1 ( 1 - 100 )
หน้า 1 2 3 4
หน้าที่ 3 ( 201 - 300 )

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย