พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 
หน้าแรก ปริวาสกรรม หน้า ๓
ปริวาสกรรม    รายการงานปริวาสกรรมประจำปีทั่วประเทศ

ลำดับ
วันที่จัดงาน
สถานที่จัดงาน
โทร.
201.
วันที่ 1 เม.ย.
วัดถ้ำพระธรรมมาสน์ ต.ชมพู  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก  65190
-
202.
วันที่ 1 เม.ย.
วัดคลองสูง ต.ช่องแคบ  อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์  60140
-
203.
วันที่ 2 เม.ย.
วัดบ้านใหม่สามัคคี ต.ลำนารายณ์  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี  53130
-
204.
วันที่ 7 เม.ย.
วัดทุ่งเนินพะยอม ต.ป่าแฝก  อ.กงไกรลาส  จ.สุโขทัย  64170
055-625039
205.
วันที่ 16 เม.ย.
วัดสวนป่าพุทธธรรม ต.ประทาย  อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา  30180
044-489046
206.
วันที่ 16 เม.ย.
วัดดอนใหม่ ต.ดอนใหม่  อ.คง  จ.นครราชสีมา  30260
01-0757527
207.
วันที่ 18 เม.ย.
วัดถ้ำสุมโน ต.บ้านนา  อ.ศรีครินทร์  จ.พัทลุง  93000
074-614324
208.
วันที่ 19 เม.ย.
วัดหนองพยอม (จ.ต.) ต.ชุมแสงสงคราม  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก  65240
01-9538058
209.
วันที่ 19 เม.ย.
วัดวังใหม่ ต.วังใหม่  อ.วังสมบูรณ์  จ.สระแก้ว  27210
037-517246
210.
วันที่ 19 เม.ย.
วัดสิริเทพกัญญา(ดอกบ้านแคน) ต.บ้านว่าน  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย  43110
01-0494128
211.
วันที่ 20 เม.ย.
ส.น.หนองหญ้าปล้อง ต.บ้านไร่  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว  27120
06-0398474
212.
วันที่ 20 เม.ย.
วัดจอมทอง ต.จอมทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000
055-298343
213.
วันที่ 20 เม.ย.
วัดป่ายุบบุญราม ต.หนองไผ่แก้ว  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี  20220 
038-292276
214.
วันที่ 20 เม.ย.
วัดสวนลำใย ต.เหมืองง่า  อ.เมือง  จ.ลำพูน  51000
053-511737
215.
วันที่ 20-29 เม.ย.
วัดใหม่ศรีสมบูรณ์(วัดสบู) ต.หนองกลับ  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย  64110
055-685309
07-1984969
216.
วันที่ 21 เม.ย.
วัดบ้านหัววัว ต.เสม็ด  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000
09-9481692
217.
วันที่ 22 เม.ย.
ที่พักสงฆ์นาป๋อง ต.พะวง (ควนหิน)  อ.เมือง  จ.สงขลา  91000
074-325128
218.
วันที่ 27 เม.ย.
วัดพานิชธรรมิการาม ต.หนองเต่า  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี  15110
01-2786595
219.
วันที่ 27 เม.ย.
ส.น.เมตตาธุดงสถาน ต.พังขว้างใต้  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000
042-743557
220.
วันที่ 29 เม.ย.
วัดคลองชุดเล็ก ต.แพรกนามแดง  อ.อัพวา  จ.สมุทรสงคราม  75110
01-4380093
221.
วันที่ 1 พ.ค.
วัดคลองแปล  (จ.ต.) ต.คอหงษ์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110
074-212150
222.
วันที่ 1 พ.ค.
วัดท่าช้าง ต.หนองปลาหมอ   อ.หนองแค  จ.สระบุรี  18140
036-336963
223.
วันที่ 1 พ.ค.
สำนักสงฆ์ดงโขง ต.หนองเหล่า  อ.ม่วงสามสิบ  จ.อุบลราชธานี  34140
045-489273
224.
วันที่ 2 พ.ค.
วัดสวนป่าสงบจิตร ต.ชุมพวง  อ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา  30270
01-9766345
225.
วันที่ 4 พ.ค.
วัดเครือเขาโค้ง ต.วังสำโรง  อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร  66120
01-8868424
226.
วันที่ 4 พ.ค.
วัดถ้ำทะเลทรัพย์ ต.ทะเลทรัพย์  อ.ประทิว  จ.ชุมพร  86160
01-8915858
227.
วันที่ 9 พ.ค.
วัดป่าเทพประทานพร ต.บ้านเชียง  อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี  41130
09-9431180
228.
วันที่ 9 พ.ค.
วัดไร่มะม่วง (ป่าดอนขุนห้วย) ต.ขุนห้วย  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี  76120
01-8569175
229.
วันที่ 10 พ.ค.
วัดขุมบ่อทรัพย์ ต.ปราณีต  อ.เขาสมิง  จ.ตราด  (09-2486590)
09-2037400
230.
วันที่ 10 พ.ค.
วัดกรับพ่วงใต้ ต.พรหมพิราม  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  65150
09-9603365
231.
วันที่ 12 พ.ค.
วัดเขาดินหนองแสง ต.เขาวงกต  อ.หางแมว  จ.จันทบุรี  22160
039-437536
232.
วันที่ 14 พ.ค.
วัดพระบาทหนองขาม ต.มะขาม  อ.มะขาม  จ.จันทบุรี  22150
039-437536
233.
วันที่ 15 พ.ค.
วัดบางนาจีนกลาง ต.บางขันแตก  อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  75000 
034-716083
234.
วันที่ 15 พ.ค.
วัดวิชิตดิตถาราม (จ.อ.) ต.ท่าชนะ  อ.ท่าชนะ  จ.สุราษฎร์ธานี  84170
077-381165
235.
วันที่ 15 พ.ค.
วัดถ้ำยอดทอง ต.ทุ่งหลวง  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี  70140
06-0267375
236.
วันที่ 22 พ.ค.
วัดหัวช้าง ต.ควนทอง  อ.ขนอม  จ.นครศรีธรรมราช  80180
01-9563190
237.
วันที่ 1 มิ.ย.
วัดตะเคียนทอง ต.ท่าประจะ  อ.ชะอวด  จ.นครศรีธรรมราช  80210
075-380490
238.
วันที่ 1 มิ.ย.
วัดดอยสวรรค์ (ดอยไก่เขี่ย) ต.วังแดง  อ.ตรอน  จ.อุตรดิตถ์  53140
01-6058685
239.
วันที่ 1 มิ.ย.
วัดแก้วตา ต.บางเพลิง  อ.บางประหัน  จ.อยุธยา  13220
-
240.
วันที่ 1 มิ.ย.
สำนักสงฆ์มฤคทายวัน ต.หลวงตาเอี่ยม  อ.วังจันทร์  จ.ระยอง  21210
07-0895021
241.
วันที่ 5 มิ.ย.
วัดตะคล้อวนาราม ต.ปุฝ้าย  อ.ประจันตคาม  จ.ปราจีนบุรี  25130
01-4284918
242.
วันที่ 5 มิ.ย.
วัดเนินสะอาด ต.เขาเพิ่ม  อ.บ้านนา  จ.นครนายก  26110
037-331198
243.
วันที่ 6 มิ.ย.
วัดหนองพวงเขาน้อย ต.โพธิ์กลาง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000
044-270532
244.
วันที่ 9 มิ.ย.
วัดหน้าวัว ต.เจ้าปลูก  อ.มหาราช  จ.อยุธยา  13150
01-8503911
245.
วันที่ 10 มิ.ย.
วัดบางยมอุดมธรรม (วัดสวะ) ต.เมืองบางยม  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย
055-687152
246.
วันที่ 10 มิ.ย.
วัดวังเย็น ต.วังเย็น  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  71000
01-1947903
247.
วันที่ 11 มิ.ย.
วัดป่าจุฬามณี (อ่างซับเหล็ก) ต.โคกตูม  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  15210
01-9919131
248.
วันที่ 14 มิ.ย.
วัดโพธาราม (จ.ต.) ต.หนองเหียง  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20140
01-9438776
249.
วันที่ 14 มิ.ย. 
วัดศรีมณีไพร ต.ลำมะโกด  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000
09-8868372
250.
วันที่ 17 มิ.ย.
วัดเทพกุญชร ต.ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีธรรมราช  80150
-
251.
วันที่ 19 มิ.ย.
วัดมาติการาม ต.ห้วยกรด  อ.สรรคบุรี  จ.ชัยนาท  17140
056-438100
252.
วันที่ 21 มิ.ย.
วัดศรีสวัสดิ์ ต.ด่านชแรบ  อ.ศรีสวัสดิ์  จ.กาญจนบุรี  71250 
034-597006
253.
วันที่ 21 มิ.ย.
วัดวิโรจนาราม ต.ปากหมาก  อ.ไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี  84110
-
254.
วันที่ 21 มิ.ย.
วัดเสาธงทอง ต.บางมัญ  อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี  16000
-
255.
วันที่ 21 มิ.ย.
วัดซับลำไย ต.หัวลำ  อ.ท่าหลวง  จ.ลพบุรี  15230
-
256.
วันที่ 21 มิ.ย.
วัดเขาโบสถ์ ต.ทับหม่า  อ.เมือง  จ.ระยอง  21000
038-663058
257.
วันที่ 23 มิ.ย. 
วัดอู่สำเภาทอง (หกหลุม) ต.หนองจิก  อ.คีรีมาศ  จ.สุโขทัย  64160
01-4616928
258.
วันที่ 24 มิ.ย.
วัดป่าหลักร้อย  (จ.ต.) ต.โนนไทย  อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา  30220
044-381476
259.
วันที่ 25 มิ.ย.
วัดป่าพรหมยาน  รุ่น 2 ต.วังน้ำเย็น  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา  24190
06-0704242
260.
วันที่ 1 ก.ค.
วัดน้ำตกวังก้านเหลือง ต.ท่าดินดำ  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี  15130
09-2248427
261.
วันที่ 10 ก.ค. 
วัดป่าบ้านผือ ต.รัตนบุรี  อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์  32130 
044-599148
262.
ก่อนเข้าพรรษา 13 วัน
วัดเขาขวาง ต.เขาขวาง  อ.ตากฟ้า  จ.นครสวรรค์  60190
-
263.
ก่อนเข้าพรรษา 15 วัน
วัดพระนอน (บึงลูกนก) ต.เขาคิริส  อ.พรานกระต่าย  จ.กำแพงเพชร
09-562259
264.
ก่อนเข้าพรรษา 15 วัน
วัดชัยศรีคณาราม (จ.ต.) ต.หนองน้ำใส  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  30140
07-2390107
265.
ก่อนเข้าพรรษา 15 วัน
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ต.ธารทอง  อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย  57250
053-666829
266.
ก่อนเข้าพรรษา 15 วัน
วัดดอยเขาน้อย ต.สวนเขื่อน  อ.เมือง  จ.แพร่  54000
06-1146215
267.
ก่อนเข้าพรรษา 15 วัน
วัดศรีคีรีคงคาราม (น้ำด้วน) ต.เมืองบางขลัง  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย
055-660956
268.
ก่อนเข้าพรรษา 15 วัน
วัดบางแก้ว (จ.ต.) ต.บางแก้ว  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000
038-856382
269.
ก่อนเข้าพรรษา 15 วัน
ส.น.คอแหลมบำเพ็ญพรต ต.ห้วยแย้  อ.หนองบัวระเหว  จ.ชัยภูมิ
01-0626049
270.
ก่อนเข้าพรรษา 18 วัน
วัดหนองหม้อแกง (จ.ต.) ต.ชุมแสงสงคราม  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก
01-9538058
271.
ก่อนเข้าพรรษา 19 วัน
วัดฉิมพิภพ ต.โรงช้าง  อ.เมือง  จ.พิจิตร  66000
056-655267
272.
ก่อนเข้าพรรษา 25 วัน
วัดกอบแกบ ต.นาสาร  อ.นาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี  84120
-
273.
แรม 3 ค่ำ เดือน 11
วัดราหุล ต.พระงาม  อ.พรหมบุรี  จ.สิงห์บุรี  16120
036-598731
274.
แรม 3 ค่ำ เดือน 11 
วัดไพรวัน (บ้านตลุง) ต.ไพรขลา  อ.ชุมพรบุรี  จ.สุรินทร์  32190 
09-0176808
275.
แรม 4 ค่ำ เดือน 11
วัดบุษยะบรรพต (เขาต้นงิ้ว) ต.หัวหิน  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77110
032-513371
276.
แรม 5 ค่ำ เดือน 11
วัดสระมรกต ต.โคกไทย  อ.ศรีมโหสถ  จ.ปราจีนบุรี  25190
037-276084
277.
แรม 5 ค่ำ เดือน 11
วัดบ่อพลับ ต.เนินกว่าง  อ.โกรกพระ  จ.นครสวรรค์  60170
056-297197
278.
แรม 6 ค่ำ เดือน 11
วัดโพธิ์ทอง (ช้างเผือก) ต.สระพานหิน  อ.วัดสิงห์  จ.ชัยนาท  17120
09-2202941
279.
แรม 8 ค่ำ เดือน 11
วัดภูพานด่านสาวคอยวนาราม ต.นาแก  อ.นาแก  จ.นครพนม  48130 
01-5584809
280.
แรม 9 ค่ำ เดือน 11
วัดฟากบึง ต.นาอิน  อ.พิชัย  จ.อุตรดิตถ์  53120
01-8863248
281.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12
วัดสกุลปักษี ต.ท่าเสด็จ  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  72230
035-423027
282.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12
วัดดอยเขาน้อย ต.สวนเขื่อน  อ.เมือง  จ.แพร่  54000
06-1146215
283.
ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12
วัดดงเสือเหลือง ต.ดงเสือเหลือง  อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร  66190
056-689041
284.
ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12 
วัดธรรมรังสี ต.หนองวัลย์เปรียง  อ.กุยบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77150
032-688864
285.
ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12
ที่พักสงฆ์ป่าหนองชุม ต.โคกนาโก  อ.ป่าติ้ว  จ.ยโสธร  35150
01-5798143
286.
แรม 6 ค่ำ เดือน 12
วัดโพธิ์บางคล้า ต.บางคล้า  อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา  24110
-
287.
แรม 7 ค่ำ เดือน 12
วัดชายเคืองวนาราม ต.เกาะขนุน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา 24120
01-6510668
288.
แรม 8 ค่ำ เดือน 12
วัดชุมแสงวนาราม ต.หมอนนาง  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20140
038-293558
289.
แรม 8 ค่ำ เดือน 12
วัดน้ำบ่อหลวง (รับพรรษา 3) ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่  50120
053-835156
290.
แรม 8 ค่ำ เดือน 12
สำนักวิปัสสนาขันทอง ต.หนองปลิง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร 62000
-
291.
แรม 8 ค่ำ เดือน 12
วัดหนองบัว ต.หนองบัว  อ.หนองบัว  จ.นครสวรรค์  60110
06-2125518
292.
แรม 9 ค่ำ เดือน 12 
วัดคลองตากวา ต.ชาดคง  อ.แกลง  จ.ระยอง  21110
038-638806
293.
แรม 9 ค่ำ เดือน 12
วัดวังคัน (จ.ต.) ต.วังคัน  อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี  72180
01-5277003
294.
แรม 10 ค่ำ เดือน 12
วัดป่าศุภนิมิต ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  44000
043-721120
295.
แรม 14 ค่ำ เดือน 12
วัดหมอนไม้ (จ.อ.) ต.ป่าเซา  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  53000
055-412269
296.
ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 1
วัดสาวชะโงก (จ.ต.) ต.บางสวน  อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา  24110
038-515034
297.
21 พฤศจิกายน ทุกปี
วัดดอนชะเอม ต.ดอนชะเอม  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี  72120
เว็บไซต์ : www.donchaam.th.gs
071558141 / 01-9413774
298.
ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 1
วัดสุทธิวารี (น้ำใส) (จ.ต.) ต.ท่าช้าง  อ.เมือง  จ.จันทบุรี  22000
039-313700
299.
แรม 1 ค่ำ เดือน 1 
วัดทองพุ่มพวง (รุ่นทั่วไป) ต.เมือง  อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000
036-221778
300.
แรม 1 ค่ำ เดือน 1
วัดเขาพระ ต.แก่งคอย  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี  18110 
-


หน้าที่ 2 ( 101 - 200 )
หน้า 1 2 3 4
หน้าที่ 4 ( 301 - 366 )

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย