พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 
หน้าแรก ปริวาสกรรม หน้า ๔
ปริวาสกรรม    รายการงานปริวาสกรรมประจำปีทั่วประเทศ

ลำดับ
วันที่จัดงาน
สถานที่จัดงาน
โทร.
301.
แรม 5 ค่ำ เดือน 1
วัดช่องแสมสาร  ต.พลูตาหลวง  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20180
-
302.
แรม 10 ค่ำ เดือน 1
วัดเกตุมวดี  ต.บางโทรัด  อ.มหาชัย  จ.สมุทรสาคร  74000
-
303.
ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 2
วัดใหม่บางคล้า  ต.บางสวน  อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา  24110
09-5418155
304.
ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 2 
วัดป่าฤกษ์อุดม  ต.โนนงาม  อ.ปทุมราชวงศา  จ.อำนาจเจริญ  37110
09-0186397
305.
แรม 1 ค่ำ เดือน 2
วัดปากคลองมะขามเฒ่า  ต.มะขามเฒ่า  อ.วัดสิงห์  จ.ชัยนาท  17120
056-461010
306.
แรม 2 ค่ำ เดือน 2
วัดถ้ำสิงห์โตทอง  ต.ปากช่อง  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150
032-261501-3
307.
แรม 2 ค่ำ เดือน 2
วัดลำนารายณ์  ต.ลำนารายณ์  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี  15130
01-3033495
308.
แรม 3 ค่ำ เดือน 2
วัดศรีอุทุมพร  ต.หนองกรด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60240
056-286027
309.
แรม 4 ค่ำ เดือน 2
วัดดอยกู่ไก่แก้ว  ต.ห้วยก่ำ  อ.จุน  จ.พะเยา  56150
054-420117
310.
แรม 7 ค่ำ เดือน 2
วัดใหม่คำวัน  ต.ดงป่าคำ  อ.เมือง  จ.พิจิตร  66170
09-8585843
311.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3
วัดสันติวนาราม (ร.จอ.)  ต.ท่ามะเขือ  อ.คลองขลุง  จ.กำแพงเพชร 62120
055-781238
312.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3
วัดวังแดง  ต.สามง่าม  อ.สามง่าม  จ.พิจิตร  66140
056-665416
313.
ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3
วัดถ้ำผาจม ต.เวียงพางคำ  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย  57130
-
314.
ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3
วัดอัมพวัน  ต.หินโคน  อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์  31130
01-9994853
315.
แรม 3 ค่ำ เดือน 3
วัดเกาะสมอ (จ.ต.)  ต.หัวหว้า  อ.ศรีมหาโพธิ์  จ.ปราจีนบุรี  25140
037-408458 037-408470
316.
ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3
วัดใหม่ศรีสุข  ต.หนองตะไก้  อ.หนองบุญนาก  จ.นครราชสีมา  30410
01-6527544
317.
ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3
วัดเกตุมวดี  ต.บางโทรัด  อ.มหาชัย  จ.สมุทรสาคร  74000
-
318.
ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3
วัดศิริรัตน์วนาราม  ต.ท่าข้าม  อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67150
056-767101
319.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3
วัดทรัพย์เกษตรนอก  ต.บึงสามพัน  อ.บึงสามพัน  จ.เพชรบูรณ์  67160
056-561557
320.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3
วัดหนองบัวลอย (ร.จอ.)  ต.โคกมั่งงอย  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ  36140
044-848258
321.
ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3
วัดบางปืน (จ.ต.)  ต.นางตะเคียน  อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  75000
043-749009
322.
ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3
วัดท่าช้าง  ต.นาพรุ  อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช  80000
01-9793342
323.
ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 3
วัดสันธาตุ  ต.โยนก  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  57150
07-1830663
324.
ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3
วัดหอไกร (จ.ต.) มีซุ้ม  ต.หอไกร  อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร  66120
-
325.
ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3
วัดลำดวนสุริยวาส  ต.พันดอน  อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี  41110
042-200046
326.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
วัดพระพุทธบาทไพศาลี  ต.สำโรงชัย  อ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค์ 60220
09-9595510
327.
แรม 1 ค่ำ เดือน 3
วัดเขากลิ้ง  ต.แก่งกระจาน  อ.แก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี  76170
01-1950405
328.
แรม 2 ค่ำ เดือน 3
วัดรางวัลย์เก่า  ต.ลาดบัวขาว  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
034-639160
329.
แรม 3 ค่ำ เดือน 3
วัดผานกเค้า  ต.ผานกเค้า  อ.ภูกระดึง  จ.เลย  42180
09-5874586
330.
แรม 3 ค่ำ เดือน 3
วัดปอแดง  ต.สะแกราช  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา  30150
01-2222841
331.
แรม 3 ค่ำ เดือน 3
วัดภูพานด่านสาวคอยวนาราม  ต.นาแก  อ.นาแก  จ.นครพนม  48130
01-5584809
332.
แรม 4 ค่ำ เดือน 3
วัดพระธาตุท้าวแสนปม  ต.ไตรตรึง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62160
01-4054260
333.
แรม 4 ค่ำ เดือน 3
วัดสระแท่น  ต.นาดี  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี  25220
037-401169
334.
แรม 5 ค่ำ เดือน 3
วัดโพธิ์ประทับช้าง (จ.ต.)  ต.โพธิ์ประทับช้าง  อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร
056-689281
335.
แรม 5 ค่ำ เดือน 3
วัดทุ่งริ้น  ต.สาคร  อ.ท่าแพ  จ.สตูล  91150
09-2991228
336.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4
วัดแม่ขรีประชาราม  ต.แม่ขรี  อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง  93160
09-7328923
337.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4
วัดสุคนธาวาส (จ.ต.) ต.พรุพี  ต.นาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี  84270
077-267026
338.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4
วัดหนองทะเล (จ.ต.)  ต.ดงขี้เหล็ก  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี  25000
037-406131
339.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4
วัดคมบาง  ต.พลิ้ว  อ.เมือง  จ.จันทบุรี  22000
039-549709
340.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4
วัดจระเข้หิน  ต.จระเข้หิน  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา  30250
044-448787
341.
ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 4
วัดแสงสุริยราม (ร.จอ.)  ต.วังชะโอน  อ.บึงสามัคคี  จ.กำแพงเพชร 62210
01-9711454
342.
ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 4
วัดพระฝางสวางขบุรี  ต.ผาจุก  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  53000
-
343.
แรม 2 ค่ำ เดือน 4
วัดตะคลองหัน  ต.บ้านกง  อ.หนองเรื่อ  จ.ขอนแก่น  40240
01-4715558
344.
แรม 7 ค่ำ เดือน 4
วัดป่าพฤกษ์  ต.บ้านแหลม  อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี  72150
01-6954450
345.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6
วัดเขาหินซ้อน  ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา  24120
038-854226
346.
แรม 3 ค่ำ เดือน 6
วัดหนองไผ่ล้อม  ต.กุดตุ้ม  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000
01-0668776
347.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7
วัดสกุลปักษี  (รุ่น 1)  ต.ท่าเสด็จ  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  72000
035-423027
348.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7
วัดทองพุ่มพวง (รับพรรษา 5)  ต.ปากเพรียว  อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000
036-211136
349.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7
วัดถ้ำสุมโน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พัทลุง  93000
074-614324
350.
หลังวิสาขบูชา 1 วัน
วัดสีระมัน (จ.ต.)  ต.กิ่งเขาชะเมา  อ.แกลง  จ.ระยอง  21110
09-8003308
351.
หลังวิสาขบูชา 3 วัน
วัดหนองไผ่ล้อม  ต.กุดตุ้ม  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000
01-0668776
352.
หลังวิสาขบูชา 7 วัน
วัดหนองตากยา  ต.หนองตากยา  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  71000
034-644109
353.
แรม 1 ค่ำ เดือน 7
วัดสามชุก (จ.ต.)  ต.สามชุก  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี  72130
035-571791
354.
แรม 1 ค่ำ เดือน 7
วัดเกตุคีรี  ต.กลางแดด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
056-324949
355.
แรม 8 ค่ำ เดือน 7
วัดหนองพวงเขาน้อย  ต.โพธิ์กลาง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000
044-293030
356.
แรม 12 ค่ำ เดือน 7
วัดภูพานด่านสาวคอยวนาราม  ต.นาแก  อ.นาแก  จ.นครพนม  48130
01-5584809
357.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8
วัดป่าสันติธรรมนาเวง  ต.ท่าเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000
06-2261128
358.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8
วัดดอยเขาน้อย  ต.สวนเขื่อน  อ.เมือง  จ.แพร่  54000
06-1146215
359.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8
วัดศรีคีรีคงคาราม (น้ำด้วน)  ต.เมืองขลัง  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย  24000
055-660956
360.
ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8 
วัดโพธิ์ทอง (ช้างเผือก)  ต.สะพานหิน  อ.วัดสิงห์  จ.ชัยนาท  62130
09-2202941
361.
จัดปริวาสตลอดปี
วัดบางกระ  ต.หนองนา  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000
032-322184
362.
จัดปริวาสตลอดปี
วัดบ้านป่าเหนือ  ต.แก่งคอย  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี  18110
036-306198
363.
จัดปริวาสตลอดปี
วัดชากสมอ (สุขใจดี)  ต.ชากสมอ  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  21000
038-214671
364.
จัดปริวาสตลอดปี 
วัดสวนสวรรค์  ต.หนองม่วง  อ.หนองม่วง  จ.ลพบุรี  15170
-
365.
จัดปริวาสตลอดปี
วัดดอนดึง  ต.ดอนดึง  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี  15110
07-0515338
366.
จัดปริวาสตลอดปี
ศูนย์ปฏิบัติธรรมธุดงค์สถานสาขาวัดทุ่งแผก(อยู่หลังโรงพยาบาลกบินทร์บุรี) ต.กบินทร์บุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ปณ.25000 และที่วัดทุ่งแผก 037-251731
09-9352030
367.
16 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
วัดต้นสน ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
035-611905
368.
14 - 24 ม.ค.
วัดเทพสถิต ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
044-313898
369.
19 ถึง 29 เม.ย.
สำนักปฏิบัติธรรมพุทธจาริก(บ้านห้วยเตง) ม.6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
01-0792273
370.
6-15 มีนาคม
วัดด่านจันทร์สุนทราราม ถนนสายสระโบสถ์-ชัยบาดาล ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี สอบถามได้ที่ พระมหาชลอ ปิยาจาโร ป.ธ.9 01-2518440,
01-5616819
371
23 พ.ย.-2 ธ.ค.
วัดดอนตะโหนด ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
-
372
9-19 ธ.ค.
วัดสาลี ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี โทร ๐๓๕-๖๗๑๒๒๗
035-671227
373
12-22 มิถุนายน
อุทยานธรรมดงยาง วัดศรีมงคล ต.คลีกลิ้ง กิ่งอ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160
-
374
1 - 11 พฤศจิกายน
วัดป่าหนองชุม บ้านหนองชุม ตำบลโคกนาโก อำเภอ ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
-
375
27 ต.ค. - 6 พ.ย.
วัดวังน้ำเย็น ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
06-1462276
376
20 - 29 ม.ค.
วัดเกษตราราม ต. นางาม อ. เรณูนคร จ. นครพนม 48170
042-537-352
377
9 - 18 กรกฎาคม
วัดบางพึ่ง ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
02-4628148
378
หลังสอบธรรมสนามหลวง ๓ วัน
วัดป่ายุบ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
038-965030
379
9 - 18 มิ.ย.
สำนักสงฆ์ดอนต้นตาล อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
032-699371, 01-3834219
380
10-19 พฤษภาคม
วัดโฆสิตาราม (ไผ่คอกวัว) ม.11 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม
0-3423-4535
381
๑๕ ค่ำ เดือน ๔
วัดคลองตาสูตร ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
087-145-2821


หน้าที่ 3 ( 201 - 300 )
หน้า 1 2 3 4

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย