"เกิดมาเพราะกรรม"

 วิริยะ12    12 พ.ค. 2560

 "เกิดมาเพราะกรรม"

" .. "เราอยู่ด้วยกันอย่าไปถือว่าใครสูงใครต่ำนะ" ที่ว่าสูงนั้นต่ำนี้ ชั้นนั้นชั้นนี้ นี่เป็นสมมุติอันหนึ่งที่เรียกกัน ตั้งกันอย่างผิวเผินนะ ที่ลึกลับจริง ๆ "สัตว์โลกนี้เกิดมาเพราะอำนาจแห่งกรรมด้วยกัน"

เกิดมาแล้วถึงได้รู้ "เรามีกรรมได้เกิดมาฐานะเป็นอยางนี้ ๆ เบื้องหลังของเรามีความดีความชั่วหนุนมาอยู่แล้ว" ถ้ามีความชั่วหนุนมาเกิดที่ไหนก็เกิดในสถานที่ไม่พึงปรารถนานั่นแหละ "หากได้เกิดในที่เช่นนั้น เพราะเจ้าของสร้างแต่ความผิดหวัง ๆ ให้ผู้อื่นมากมาย" แล้วก็ย้อนมาหาเจ้าของให้เป็นความผิดหวังไปได้

"ถ้าเราสร้างความสมหวังให้ผู้อื่นช่วยเหลือกันตามกำลังของเรา ใครมีมากมีน้อยช่วยเหลือ นี่กลับมาช่วยเรานะ" ให้พากันจำไว้ วันนี้ไม่พูดอะไรมาก เอาละพอ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    DT014902

วิริยะ12

12 พ.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5378 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย