"ความคิดกับสติ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    7 ม.ค. 2562


 "ความคิดกับสติ"

" .. เกี่ยวกับใจ "ความคิดปรุงแต่งสำคัญอย่างยิ่ง สำคัญที่สุดก็ว่าได้" แต่ที่สำคัญกว่าความคิดปรุงแต่งทั้งปวงยังมี ที่ถือได้ว่าเป็นความสำคัญที่สุด "สำคัญกว่าความคิดปรุงแต่งก็ถูก นั่นคือสติ สติสำคัญที่สุด"

"มีสติเพียงพอเสียอย่างเดียว ก็ย่อมจะสามารถควบคุมอะไร ๆ ในจิตใจตน ของแต่ละคนให้ดีงามได้ ขาดสติเสียอย่างเดียว ก็คือขาดการควบคุมจิตใจ" ให้อยู่ในขอบเขตของความถูกต้องดีงาม .. "

"แสงส่องใจ มาฆบูชา ๒๕๕๐"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่๑๙
 
   DT014902

วิริยะ12

7 ม.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5369 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย