"บุญกุศล คือแก้วสารพัดนึก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    12 ธ.ค. 2561


 "บุญกุศล คือแก้วสารพัดนึก"

" .. "ผู้มีบุญมีกุศลภายในจิตใจ ย่อมไปด้วยความเป็นสุคโต" ไปก็มีความสะดวกสบายราบรื่นสม่ำเสมอ อยู่ก็มีความสุขความเจริญรื่นเริงเพราะอำนาจแห่งทรัพย์ที่ตนได้สร้างไว้แล้วภายในจิตใจ "ซึ่งเรียกว่าแก้วสารพัดนึก"

จะไปเกิดในที่ใดสถานที่ใด "ก็เกิดด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศล อยู่ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่ตนได้สร้างไว้แล้ว" แม้จะมีการท่องเที่ยวอยู่เหมือนสัตว์โลกทั่ว ๆ ไป "คนที่มีบุญมีกุศล กับคนไม่มีบุญมีกุศลนั้น มีความลำบากมีความสุขทุกข์ต่างกันอยู่มาก" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2986&CatID=2DT014902

วิริยะ12

12 ธ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5264 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย