"เจ้าของจำไม่ได้ กรรมจำได้" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    7 พ.ค. 2566

.
 "เจ้าของจำไม่ได้ กรรมจำได้"

" .. ศาสนาของพระพุทธเจ้าเรานี้ "ยกกรรมเป็นที่หนึ่งเลย" ขึ้นต้น "กรรมการกระทำดีชั่วเป็นบทเป็นบาทเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้บังคับบัญชา" ให้เป็นดีเป็นชั่วต่าง ๆ บอกชัดเจน คือทำดีจะไปทำที่ไหนก็ทำเถอะ อย่างที่เขาติดตะรางแหละ ไปฉกไปลักที่ไหนก็มาติดคุกติดตะรางจนได้

แต่นี้จะมาติดเฉพาะผู้ที่เขาอยู่ในที่แจ้งที่เขาเห็นหรืออะไร แต่เรื่องบาปเรื่องกรรมในพวกคนทำบาปไม่มีเศษมีเหลือมากน้อยเลย "ร้อยทั้งร้อย ๆ ทำดีทำชั่วเป็นดีเป็นชั่วทั้งร้อย ๆ เลย" ไม่มีปิดบัง

"นตฺถิ โลเก รโห นาม" ชื่อว่าที่ลับไม่มีในโลกไม่ว่าจะไปทำที่ไหน "คนอื่นไม่เห็นเจ้าของก็เห็น" ทีนี้เวลาตายไปแล้ว "เจ้าของจำไม่ได้ กรรมจำได้" กรรมติดตาม เป็นไปอย่างนั้นแหละ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    DT014902

วิริยะ12

7 พ.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5313 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย