เบื่อหน่ายกับเบื่อเมา : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร    30 มี.ค. 2558


เราต้องทำความรู้อยู่เฉพาะในปัจจุบันอย่างเดียว
ทำความรู้เท่าทันในอารมณ์ที่เกิดดับ
ปล่อยวางทั้งดีและชั่ว ไม่ยึดถือ
จิตที่เพ่งเฉพาะอยู่แต่ในอารมณ์อันเดียวนี้
จะเกิดเป็นสมาธิจนเป็นญาณจักขุขึ้น
มีหูทิพย์ ตาทิพย์ มองเห็นเหตุการณ์
อดีต อนาคตทั้งใกล้และไกล
มีบุพเพนิวาสญาณ รู้กรรมในอดีตชาติ
รู้การเกิดการตายการมาการไป
ของตัวเองและบุคคลอื่น สัตว์อื่น
ว่าเกิดมาแต่กรรมดีกรรมชั่วอย่างใด
เป็นเหตุให้เราเกิดความสลดสังเวช
เบื่อหน่ายในชาติภพและตัดกรรม
ที่จะไม่ให้เราคิดกระทำความชั่วได้อีก

"ความเบื่อหน่าย" อันนี้เป็นของมีคุณ
ไม่ใช่ของมีโทษเหมือน "เบื่อเมา"

"เบื่อเมา" นั้นมีลักษณะ
เหมือนกับคนที่กินข้าวอิ่มแล้ววันนี้
ก็รู้สึกเบื่อไม่อยากกินอีก
แต่พอวันรุ่งขึ้นก็หายเบื่อและกลับกินอีกได้

ส่วนการ "เบื่อหน่าย" นั้น
เป็นการเบื่อที่เราจะไม่กลับยินดีทำในสิ่งนั้นอีก
เช่น เราเห็นการเกิด แก่ เจ็บ ตายเป็นทุกข์
เราก็ไม่อยากทำปัจจัยที่จะทำให้เรา
ต้องกลับมาเกิด แก่ เจ็บ ตายอีก..ดังนี้เป็นต้น

...

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


• วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร

• การแก้อาถรรพ์ของชีวิตโดย พระเทพสิงห์บุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)

• "ใจนี่แหละทำให้ตนเป็นทุกข์เป็นสุข" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

• วัดเศวตฉัตร วรวิหาร

• นักปฏิบัติจึงต้องฝึกให้เห็นความจริง เพื่อปล่อยวางความรู้สึกเป็นเจ้าของร่างกาย เราจึงจะสามารถดูแลมันให้ดีตามหน้าที่ได้โดยไม่เป็นทุกข์กับมัน

• บาปนั้นยิ่งทำก็ยิ่งมืดมน : หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย