"ใจไม่อยู่กับตัว" (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)

 วิริยะ12    14 ก.พ. 2565

.
 "ใจไม่อยู่กับตัว"

" .. "คนที่ใจไม่อยู่กับตัว" เที่ยวแส่ส่ายออกไปรับสัญญาอารมณ์ภายนอก ทั้งดี ทั้งชั่ว ทั้งอดีต อนาคต ผู้นั้นก็จะต้องพบกับความร้อนใจด้วยประการต่าง ๆ เปรียบเหมือน "ผู้ที่ไม่อยู่ในบ้านในเรือนของตัว วิ่งไปเที่ยวนอกบ้าน" มันก็จะต้องโดนแดดบ้าง ฝนบ้าง ถูกรถชนบ้าง ถูกสุนัขบ้ากัดบ้าง อะไรต่าง ๆ เหล่านี้

"ถ้าหากเราอยู่แต่ในบ้านของเราแล้ว" แม้จะมีภัยอันตรายบ้างก็ไม่สู้มากนัก และก็จะไม่ต้องประสบกับความร้อนใจด้วย .. "

"สติจึงเป็นตัวตปธรรม" (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)
วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=79&t=53680
   DT014902

วิริยะ12

14 ก.พ. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5405 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย