"ทางบุญ .. ทางบาป" (หลวงปู่แหวน สุจิณโณ)

 วิริยะ12    26 มิ.ย. 2563

.
 "ทางบุญ .. ทางบาป"

" .. "ธรรมทั้งหลายไหลมาจากเหตุ" กายก็เป็นเหตุอันหนึ่ง วาจาก็เป็นเหตุอันหนึ่ง ใจก็เป็นเหตุอันหนึ่ง "กายทุจริต" เป็นเหตุแห่งบาปอย่างหนึ่ง "วจีทุจริต" ก็เป็นเหตุแห่งบาปอย่างหนึ่ง "มโนทุจริต" ก็เป็นเหตุแห่งบาปอย่างหนึ่ง

"การละกายทุจริต" ก็เป็นเหตุแห่งบุญอย่างหนึ่ง "การละวจีทุจริต" ก็เป็นเหตุแห่งบุญอย่างหนึ่ง "การละมโนทุจริต" ก็เป็นเหตุแห่งบุญ อย่างหนึ่ง "ทางของบุญของบาปเหล่านี้มีอยู่ในตัวของเรานี้เอง" ไม่ได้อยู่ที่ไหน "เราก็ทำเอา สร้างสมเอา" .. "

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ DT014902

วิริยะ12

26 มิ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4898 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย